Contactgegevens

Centraal kantoor

Huis Zypendaal
Zijpendaalseweg 44
Postbus 7005
6801 HA Arnhem
info@glk.nl | 026 - 355 25 55

Donateurs

Aanmelden | Opzeggen | Diverse wijzigingen
Contact: donateurs@glk.nl | 026 - 355 25 33

Directie

Directeur-bestuurder: Peter van den Tweel
Directiesecretaresse: Jacqueline Emond, 026 - 355 25 50

Communicatie

Hoofd marketing, communicatie & fondsenwerving: Ellen Hendrix, 026 - 355 25 45
Senior, persvoorlichting, hoofdredacteur Mooi Gelderland: Ine Haanappel, 026 - 355 25 20
Website, projectcommunicatie: Claudine Bos, 026 - 355 25 44

Financiële administratie

Financiën | 026 - 355 25 23

Afdeling Landschap en Kastelen

Contact secretariaat: r.vanharn@glk.nl | 026 - 355 25 54
Hoofd landschap en kastelen: Theo Meeuwissen, 026 - 355 25 26
Specialist flora en fauna: André de Bonte, 026 - 355 25 70
Specialist natuur- en cultuurhistorie: Ciska van der Genugten, 026 - 355 25 71
Senior beleidsmedewerker landschap: Renske Terhürne, 026 - 355 25 73
Beleidsmedewerker landschap: Roos van de Kraats, 026 - 355 25 63
Kunst- en cultuurhistoricus, fondsenwerver: Jeanine Perryck, 026 – 355 25 34
Conservatoren, collectiebeheerders: Jorien Jas, 026 - 355 25 41 | Marieke Knuijt, 026 - 355 25 36 | Camille Courbois, 026 - 355 25 81

Afdeling Rentmeesterij

Schenkingen en nalatenschappen: rentmeester Willem van Vliet, 026 - 355 25 43

Personeel & Organisatie

Contact: personeel@glk.nl, 026 - 355 25 53

Afdeling Bouwkunde

Hoofd bouwkunde: Menno Tillema, 026 - 355 25 19
Projectleider: Marcel de Kroon, 06 - 2242 0111
Uitvoerder: Paul Berends, 06 - 1325 6321 (ma t/m do ochtend)
Opzichter: Klaas Timmer, 06 - 5119 3242

Regio West-Gelderland

Regiohoofd West-Gelderland: Gerard Jonkers, 026 - 355 25 57 (secretariaat)

Noordwest-Veluwe
Beheerder, recreatie en toestemming terreingebruik: Patrick Smits, 06 - 1333 6508
Recreatie, toestemming terreingebruik, toezicht: boswachter publiek Roy Mes, 06-20 35 74 84
Toezicht, faunabeheer: boswachter Ger Verwoerd, 06 - 5136 2105
Zuidwest-Veluwe en Vallei
Senior beheerder, recreatie en toestemming terreingebruik: Anja Koning, 06 - 5136 2496
Recreatie, toestemming terreingebruik, toezicht: boswachter publiek Roy Mes, 06-20 35 74 84
Toezicht, faunabeheer: boswachter Robert-Jan Dunselman, 06 - 5136 2104
Zuid-Veluwe
Beheerder: Bram de Jong, 06 - 5318 1613
Toezicht, faunabeheer, recreatie, toestemming terreingebruik: boswachter Ben Oosting, 06 - 5086 5526
Rivierengebied
Senior-beheerder: Gerard van Griensven, 06 - 2057 2890
Toezicht, faunabeheer, recreatie, toestemming terreingebruik: boswachter Jan van den Bosch, 06 - 5324 6586

Kasteelmanagers
Kasteel Ammersoyen: Annette Zeelenberg, 073 - 594 95 82
Kasteel Doorwerth: Carine van Ketwich Verschuur, 026 - 339 74 02
Kasteel Hernen: Tatiana Klinkert, 0487 - 531 976
Huis Zypendaal: Kitty Cloo, 026 - 364 4645

Regio Oost-Gelderland

Regiohoofd Oost-Gelderland: Leo Cleiren, 026 - 355 25 57 (secretariaat)

Noordoost-Veluwe
Senior-beheerder: Remco Oosterkamp, 06 - 53 77 73 05
Recreatie, toestemming terreingebruik, toezicht: boswachter publiek Clara Wilken, 06 - 12 90 42 65
Toezicht en faunabeheer: boswachter Ger Verwoerd, 06 - 5136 2105
Zuidoost-Veluwe
Beheerder: Arjan van Knapen, 06 - 22 69 52 15
Recreatie, toestemming terreingebruik, toezicht: boswachter publiek Clara Wilken, 06 - 12 90 42 65
Toezicht, faunabeheer: boswachter Robert-Jan Dunselman, 06 - 51 36 21 04
Achterhoek
Senior-beheerder: Ronny ter Horst, 06 - 5161 4528
Toezicht, faunabeheer, recreatie, toestemming terreingebruik: boswachter Ronny ter Horst, 06 - 5161 4528

Kasteelmanagers
Kasteel Cannenburch: Rian Haarhuis, 0578 - 571 292
Kasteel Rosendael: Kitty Cloo, 026 - 364 46 45 | Park en omgeving beheerder: Thies Koggel, 06 - 13 50 40 19
Huis Verwolde: Iris Littink, 0573 - 401 825