Veel gestelde vragen

In de meeste gebieden moet de hond aan de lijn. Op een aantal terreinen zijn specifieke losloopplaatsen aangewezen. Lees hier welke gebieden dat zijn en waarom dit belangrijk is (pdf).
Let ook op de richtlijnen die in het gebied staan aangegeven.

Helaas is het niet mogelijk wachtlijsten aan te leggen voor excursies met de boswachter. We raden je aan (vlak) van tevoren nogmaals te kijken, of er één of meerdere plekken zijn vrij gekomen.

Dat vinden wij heel fijn, want Geldersch Landschap & Kasteelen kan niet zonder de inzet van onze ruim 900 vrijwilligers! Bekijk het actuele aanbod vrijwilligersfuncties in onze natuurgebieden en op de kastelen.

Onze boswachters kennen als geen ander de mooiste plekjes. Zij nemen uw groep mee in de wereld van landschap, flora en fauna en kunnen ook vertellen over de geschiedenis en het beheer van het terrein.
Lees meer

Als er een woonruimte of pand voor de zakelijke verhuur beschikbaar is, vind je deze in het Nieuwsoverzicht.

We wijzen je er wel op dat slechts een paar maal per jaar een woning of voormalige boerderij vrij komt voor bewoning door particulieren.

Belangstelling voor een vrijkomende of leegstaande woning kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Geldersch Landschap & Kasteelen t.a.v. de afdeling Bouwkunde, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Wij stellen een motivatie hierbij op prijs.

Op onze opengestelde kastelen is dit zeker mogelijk. Navigeer bij “Bezoek een kasteel” naar de “Arrangementen” en vervolgens naar “Foto- & filmopnames”.

We beheren onze bossen actief. Kappen van bomen gebeurt weloverwogen en maakt onderdeel uit van dit beheer. We verkopen aan houtverwerkende bedrijven en een deel gebruiken we zelf. Slechts een klein deel van het gezaagde loofhout komt af en toe beschikbaar als brandhout voor particulieren.

Het is een bewuste keuze om het aantal prullenbakken tot een minimum te beperken. De ervaring leert dat prullenbakken juist veel afval aantrekken. Er ontstaat zwerfvuil omdat mensen dit naast de bak gooien. Bosdieren, zoals de das, vos, boommarter en ree komen ‘s nachts uit hun schuilplaats op zoek naar eten. Een volle afvalbak nodigt uit tot grondig onderzoek. Met als resultaat dat de dieren verkeerde dingen eten én los vuil dat alle kanten opwaait.
Dus neem je wat lekkers mee voor onderweg of heb je ander afval tijdens je boswandeling? Laat dit niet zwerven, maar neem het mee naar huis. Of draag het bij je tot de eerstvolgende vuilnisbak. Het is een kleine moeite, maar je maakt een groot verschil.

Door snelheid te matigen in het buitengebied en extra alert te zijn in schemer en donker, vermindert de kans op een aanrijding met een wild dier aanzienlijk. Komt het toch tot een aanrijding of zie je een aangereden wild dier, dan is een melding bij de politiemeldkamer verplicht en het verkort onnodig lijden. Bel 0900 – 8844.

In het voorjaar zijn zwijnen vaak agressiever dan in andere seizoenen omdat ze dan jongen hebben die ze beschermen. Zwijnen vallen pas aan als ze zich bedreigd voelen. Een loslopende hond kan zo’n bedreiging vormen omdat deze door zijn jachtinstinct vaak achter de zwijnen aan gaat. Wandelaars die op de paden blijven vormen minder een bedreiging.
Als jouw hond wordt aangevallen door een zwijn kun je het volgende doen:

  • Ga niet zelf tussen het zwijn en de hond in staan. Een zwijn kan op zo’n moment erg gevaarlijk zijn en jou en je hond ernstig verwonden.
  • Zorg er voor dat je niet tussen de zeug en haar biggen staat. Dat is extra bedreigend voor de zeug.
  • Maak lawaai om het zwijn te verjagen en zorg dat je op veilige afstand komt van de zeug en haar biggen.

Tip: houd je hond in het voorjaar altijd aangelijnd in het bos. Ook niet gevaarlijke dieren, zoals jonge reetjes, hebben hun rust hard nodig.

GLK stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten. Wel willen we het graag weten, als je een incident hebt meegemaakt op één van onze terreinen. Je kunt het melden via het contactformulier of telefoon (026) 355 25 55.

Nee, het zoeken naar vondsten in de bodem in een gebied van GLK met een metaaldetector is niet toegestaan.

Blad blazen is soms noodzakelijk op veel belopen wegen en paden. Als voeten van wandelaars en banden van voertuigen bladeren steeds in het zand van de paden drukken, wordt de bodem vettig en gaat vocht vasthouden. Je krijgt dan modderpaden en het pad gaat uiteindelijk stuk. Dat willen we voorkomen. Bovendien vinden veel wandelaars modderige paden vervelend.

Bladblazen is niet schadelijk voor insecten; zij kruipen weer onder de bladeren vandaan. Een positief effect heeft bladblazen op paddenstoelen die op boomwortels leven; deze doen het beter als er geen blad op de grond ligt.
Gelukkig is de periode van bladblazen beperkt. Slechts gedurende enkele weken in het jaar is blad blazen nodig. Op plekken waar het niet nodig is, zal GLK bladblazen achterwege laten.

GLK vervangt waar mogelijk de oudere benzine bladblazers door accublazers.

Landschapsbeheer Gelderland
Op eigen terrein bijdragen aan het cultuurlandschap en biodiversiteit? Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland vind je informatie over erfinrichting, aanleggen en beheren van landschapselementen in het buitengebied en tips om bij te dragen aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken voor allerlei dieren.

Natuur en Milieu Gelderland
Loop je tegen natuur- en milieuproblemen in jouw omgeving aan? Maak je je zorgen over uitbreiding van campings en recreatie in natuurgebieden, over wijzigingen in bestemmingsplannen of gebrekkige milieuhandhaving? Zie je dat er bomen gekapt worden zonder dat de reden duidelijk is of herplant gaat plaatsvinden? Neem dan contact op met NMG.

Natuurbeherende organisaties in Gelderland
Gaat het over een specifiek natuurgebied, dan kun je terecht bij de organisatie die het terrein in bezit heeft. In Gelderland zijn dat Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, de diverse gemeentes, Gelders Particulier Grondbezit, Kroondomeinen en Defensie.

Expertise GLK
Met vragen over natuurterreinen, landgoederen, cultuurhistorie, gebouwen en collecties van Geldersch Landschap & Kasteelen verwijzen wij je  graag naar één van onze deskundige medewerkers.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.