Onze teams

Beheerders zorgen samen met hun team voor het onderhoud en de ontwikkeling van landgoederen en natuurterreinen en lokale contacten. De openstelling van 7 kastelen is mogelijk dankzij kastelenteams op locatie. Medewerkers op het centrale kantoor werken ondersteunend voor heel Gelderland.

Heerlijkheid Beek boswachtershuis

Beheer, toezicht, recreatie

Boswachters en beheerders zijn verantwoordelijk voor het beschermen van flora en fauna. De boswachters houden toezicht en zijn eerste aanspreekpunt voor publiek. Bij GLK onderscheiden we boswachters met een accent op recreatie/communicatie of faunabeheer.

Wil je iets melden of vragen over een natuurgebied of ons beheer?

Neem contact op

Landschap

Team Landschap adviseert en ondersteunt de collega’s in het terreinbeheer en in de groene projecten vanuit wetenschappelijk oogpunt en met verzamelde data. Het team draagt bij aan beleidsvorming en belangenbehartiging voor de terreinen van GLK en natuur en landschap in algemene zin. Daarvoor staan zij vaak in contact met de provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waterschappen en andere natuur- en erfgoedorganisaties.
Zij zijn telefonisch bereikbaar via het centrale kantoor.

Neem contact op

Kastelen

De Gelderse kastelen zijn elk uniek door hun ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze laten zien hoe onze voorouders leefden. De dagelijkse leiding is in handen van de kasteelmanager.
Ga naar uitgebreide informatie per kasteel en bekijk de contactmogelijkheden.

Kastelen

Musea & collecties

Het team Musea & Collecties heeft veel kennis van de kastelen, huizen en de bijbehorende inventaris en tuinen. Naast de zorg voor beheer en behoud van de (kunst)collecties is de presentatie ervan hun specialisme en dagelijks werk. De objecten bevinden zich op meer dan 25 locaties. Veel van het werk is voor zeven opengestelde kastelen. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het centrale kantoor.

Neem contact op
Waardenburg en Neerijnen molen zomer

Bouwkunde

Boerderijen, molens, kastelen, landhuizen en woningen van Geldersch Landschap & Kasteelen worden onderhouden door ons team Bouwkunde. Dit onderhoud doen zij deels in eigen beheer en met eigen medewerkers. Waar nodig schakelen zij schildersbedrijven, loodgieters en installateurs in. Restauratieprojecten, functieverandering van een gebouw of
(incidentele) nieuwbouw zijn in handen van een bouwkundig projectleider.

Neem contact op

Centraal kantoor

Directie

Directeur-bestuurder Michel van Maarseveen en plv. directeur tevens hoofd Landschap en Kastelen, Theo Meeuwissen
bereikbaar via Jacqueline Emond, directiesecretaresse, tel. 026 355 25 50

Secretariaat

Tel. 026 355 25 55, e-mail info@glk.nl

Marketing, Communicatie en Fondsenwerving

  • Hoofd Marketing, Communicatie & Fondsenwerving: Ellen Hendrix, 026 355 25 45
  • Media, hoofdredacteur Mooi Gelderland: Ine Haanappel, 026 355 25 20
  • Websiteredactie en projectcommunicatie: Claudine Bos, 026 355 25 44
  • Relatiebeheer: Arjan Pijnenburg, 026 355 25 47

Donateurs

Donateurs@glk.nl
tel. 026 355 25 33

Personeel & Organisatie

Personeel@glk.nl
tel. 026 355 25 53

Financiën

Musea en collectie

  • Teamleider Musea & Collecties: Saskia van Haaren, 026 355 25 34
  • Conservator Marieke Knuijt, 026 355 25 36
  • Conservator Femke Overdijk, 026 355 25 31
  • Collectiebeheerder Camille Courbois, 026 355 25 81

Rentmeesterij, schenkingen en nalatenschappen

Rentmeester Willem van Vliet, tel. 026 355 25 43

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.