Stikstofproblematiek

Bedrijvigheid als landbouw, woningbouw, industrie en infrastructuur Het stikstofoverschot is een maatschappelijk probleem, dat de kwaliteit van lucht, (drink)water en bodem ernstig bedreigt. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor onze gezondheid en een verschraling van onze biodiversiteit. Op 25 september 2019 verscheen het rapport van de commissie Remkes met adviezen voor het kabinet om de stokstofcrisis aan te pakken.

Gebiedsgericht en integraal

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) onderschrijft de conclusie van de Commissie Remkes, dat Nederland zo snel mogelijk “drastische maatregelen moet nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen en om de natuur te herstellen”. Belangrijk is nu om de daad bij het woord te voegen. Het op korte termijn vlottrekken van gebiedsprocessen en een structurele oplossing vinden voor het vraagstuk vraagt om een actieve houding van alle betrokken. Gebiedsgericht en integraal zijn sleutelwoorden.

Het is belangrijk dat we kiezen voor een structureel andere aanpak: natuurinclusief, gebiedsgericht en integraal. Want het stikstofvraagstuk, de teloorgang van het landschap, de landbouwtransitie, het biodiversiteitsherstel en de klimaatverandering vragen om een samenhangende kijk op de toekomst, zeker in het landelijk gebied. Grondruil, saldering en warme sanering zijn daarbij onmisbaar.

GLK wil in de gebieden onder haar beheer aan de slag, samen met alle betrokkenen. In het belang van een gezonde leefomgeving én de natuur. De gesprekken hierover, o.a. met de landbouw, moeten aan de keukentafel worden gevoerd. Wat voorkómen moet worden is polarisatie in het landelijk gebied. Het stikstofvraagstuk vraagt ook om structurele veranderingen in beleid en in wet- en regelgeving. GLK ziet het rapport van de commissie Remkes als een uitgestoken hand: die uitdagingen gaan we graag samen aan.

Stikstof Maalderink ven
Nico van Haastrecht

Ons standpunt samengevat

  • Zorg voor vermindering van stikstofuitstoot bij de diverse bronnen
  • Zet in op gebiedsgerichte en integrale aanpak, met name rond de kwetsbare Natura2000-gebieden
  • Gebruik het vraagstuk ten faveure van een ‘warme transitie’ van de landbouw
  • Onverminderde inzet op herstelmaatregelen in bestaande natuur
Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.