Natuurorganisaties in gesprek met Remkes

© Jan Naaldenburg – GLK
Natuurakker

15 augustus 2022 – Gezonde natuur is een voorwaarde voor een gezonde samenleving

Vandaag gingen vier directeuren van natuur- en milieuorganisaties in gesprek met de heer Remkes over het stikstofdossier. Namens de provinciale Landschappen nam Hank Bartelink, directeur-bestuurder van koepelorganisatie LandschappenNL, deel aan het gesprek. Inzet vanuit LandschappenNL is dat de overheid koersvast is, er serieus werk wordt gemaakt van natuurherstel en dat de boeren een duurzaam toekomstperspectief wordt geboden.

Koersvast – niet polderen maar aanpakken

Het stikstofprobleem is bij alle partijen al decennia bekend. Iedereen wist dat het moment van hervorming van de landbouw zou komen. Dat moment is nu. Er is behoefte aan duidelijkheid en toekomstperspectief.  Nu afwijken van de gestelde doelen is bijzonder slecht voor de staat van onze natuur en voor de noodzakelijke voortgang van de landbouwtransitie. ‘De natuur’ staat niet tegenover ‘de landbouw’. De natuur is geen partij is met belangen, maar een voorwaarde voor een levensvatbare planeet. Zonder natuur geen duurzame voedselproductie. Vijftig procent reductie van stikstof in 2030 is ecologisch én juridisch noodzakelijk

Natuurherstel – pak niet alleen de crisis van vandaag maar ook die van morgen aan

Onze natuur lijdt niet alleen onder een hoge stikstofdepositie maar ook verdroging, slechte waterkwaliteit en klimaatverandering hebben een negatieve impact op natuur. Een eenzijdige focus lost misschien de stikstofcrisis op maar niet de crisis van morgen. Wij pleiten dan ook voor een integrale aanpak van al deze zaken.

Duurzaam toekomstperspectief voor boeren

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk boeren de omslag kunnen maken. Voorlopers onder de boeren en natuurorganisaties hebben afgelopen jaren tal van initiatieven ontplooid om antwoord te geven op de vraag hoe boeren de transitie goed door kunnen komen. Maak duidelijk en laat zien hoe boeren worden ondersteund bij het maken van de omslag en wees een betrouwbare partner.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.