Duurzame energie in het landschap

Op de Veluwe vind je nog een onbedorven horizon en in sommige gebieden, zoals rond Winterswijk in de Achterhoek, ervaar je nog het gevoel van eindeloosheid. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) pleit voor het windmolenvrij houden van waardevolle Gelderse gebieden.
Ook maken we ons sterk voor het weren van zonnepanelen daar waar planten, dieren en bodemleven verstoort kunnen worden in beschermde natuurgebieden.

Windenergie
© Yvonne Cnossen

GLK is voorstander van de omschakeling naar duurzame energievormen. Maar wel alleen op locaties waar de aantasting van natuur en landschap minimaal is. We staan daarin niet alleen. Ook Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, RECRON, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vogelbescherming Nederland maken zich sterk voor windmolenvrije natuurgebieden.

Locatiekeuze

In of nabij kleinschalige, oude cultuurlandschappen of natuurgebieden die deel uitmaken van het Gelders natuurnetwerk horen windturbines niet thuis. Ze doen forse afbreuk aan kwaliteit en beleving van het landschap. Ook is GLK tegen de plaatsing van zonnevelden in het Gelderse Natuurnetwerk, waaronder de Nature2000-gebieden. Het bedekken van de grond met zonnepanelen heeft namelijk een negatief effect op planten, dieren en bodemleven.

Voldoende alternatieven

In het Gelders natuurbeleid staat dat nieuwe functies in natuurgebieden alleen mogelijk zijn als er een groot maatschappelijk belang mee is gemoeid, er geen alternatieven zijn en er gecompenseerd kan worden. Volgens GLK zijn er voldoende alternatieve ruimtes buiten deze natuurgebieden en de waardevolle landschappen en moeten initiatiefnemers dus aantonen dat er geen alternatieven zijn, ook de technologische ontwikkelingen in acht nemende.

Publieke opinie

GLK neemt de belangen van de inwoners van Gelderland mee in haar standpunten. Uit een opinieonderzoek (pdf), dat wij samen met Natuurmonumenten lieten uitvoeren, kwam naar voren dat de inwoners van Gelderland vinden dat er bij inpassing van windmolens en zonnepanelen rekening gehouden moet worden met landschapsbehoud. Havens, bedrijfs- en industrieterreinen en ruimtes langs snelwegen worden in het onderzoek genoemd als meest geschikte locaties.

GLK vraagt overheden dan ook nadrukkelijk om de effecten op landschap en natuur bij de locatiebepaling van windmolens en zonnepanelen mee te wegen, maar ook de effecten op de plaatselijke economie én op kwaliteit van de (leef)omgeving voor bewoners en recreanten.

Onze bijdrage

Daar waar binnen de door GLK geschetste kaders mogelijkheden zijn, zal ook GLK haar bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. Een eerste zonneveldlocatie is op de grond tussen de A15 en de Betuwelijn. Daar wordt een zonneveld gerealiseerd van 25-30 ha, waarvan ongeveer 13 ha op grond van GLK. Ook is er met GLK overeenstemming over zonnepanelen op water op de voormalige ontzandingsplas Molenkampen, onderdeel van De Regulieren bij Culemborg.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.