Maatregelen om natuur De Haere beter te beschermen

De Haere bij ‘t Harde op de Noordwest-Veluwe is een uniek stuifzandgebied van internationaal belang. Om de kwetsbare natuur te beschermen en recreanten nog steeds te laten genieten van het natuurgebied, worden maatregelen genomen in het kader van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Honden mogen vanaf lente 2024 niet meer loslopen en foutparkeren wordt tegengegaan.

De Haere Stuifzand Boom
© Christian Biemans

Een grote variatie aan vogels, reptielen en insecten heeft hier hun leefgebied. De vele overgangen tussen het open bos en de heide maken het gebied bijvoorbeeld erg geschikt voor de vogels als de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. In het uitgestrekte stuifzandgebied komen zeldzame planten en mossen voor, die tegen de relatief grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht kunnen. De Haere is onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk onder verantwoordelijkheid van de provincies van wettelijk beschermde natuurgebieden.

Kwetsbare natuur

Vogels die op de grond broeden zoals nachtzwaluw en boomleeuwerik zijn gevoelig voor verstoring. Hoewel alleen maar op het stuifzand toegestaan, laten mensen ook in het bos en op de heide hun hond loslopen. Vanaf het komende broedseizoen wordt het hondenlosloopgebied dan ook opgeheven ter bescherming van kwetsbare flora en fauna. Vanaf 15 maart 2024 moeten honden overal aan de lijn.

Daarnaast worden wandel- en ruiterroutes verlegd, zodat deze niet meer door de meeste kwetsbare terreindelen lopen zoals overgangen tussen heide en bos. Ook worden er grotere aaneengesloten stukken natuur gerealiseerd zodat de planten en dieren die hier leven meer ruimte krijgen. Hiervoor worden enkele wegen en paden verwijderd.

Parkeren

De parkeerplaats aan de Badweg blijft bestaan. Parkeren in de berm langs de wegen zal worden tegengegaan met paaltjes, omdat daar het natuurgebied met waardevolle planten al begint. De verkeersveiligheid is ook gebaat bij deze maatregel.
Bezoekers kunnen ook parkeren aan de Bovenweg naast de begraafplaats. Vanaf daar kan worden gewandeld naar het stuifzand. Om dit te stimuleren komt er een nieuwe wandelroute.

Recreatiezonering

De maatregelen komen voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe van de Provincie Gelderland. Daarin is De Haere aangewezen als een gebied waar alleen beperkte en rustige recreatie mogelijk is, zodat de natuur niet verder achteruit gaat.

Bij het uitvoeren van het onderzoek en opstellen van het plan door de provincie, zijn direct omwonenden van De Haere betrokken. Er is gebruik gemaakt van de suggesties en ideeën die door hen zijn ingebracht.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.