GLK als goed doel

De belastingdienst heeft onze stichtingen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van schenken aan een goededoelenorganisatie die is erkend als ANBI, is dat u uw gift in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.

Geldersch Landschap & Kasteelen is de overkoepelende organisatie van een aantal stichtingen. In 1929 is Stichting Het Geldersch Landschap (GL) opgericht. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (GK) is in 1940 opgericht. Al vele jaren werken beide stichtingen samen. In 1998 zijn beide stichtingen samengevoegd tot één werkorganisatie (GLK). Echter juridisch gezien blijven beide stichtingen – GL en GK – bestaan.
Giften en donateursbijdragen aan de werkorganisatie GLK worden verdeeld volgens de sleutel 70% GL en 30% GK.
Daarnaast kennen we Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen. Dit fonds ondersteunt GL of GK financieel bij grote projecten.

ANBI overzicht Geldersch Landschap & Kasteelen