Historisch landgoedbeheer Schaffelaar

Geldersch Landschap & Kasteelen werkt op landgoed Schaffelaar periodiek aan het veertienlanenpunt, ook bekend als het Sterrenbos.

Werkzaamheden

De bomen in het ‘taartpunt’ op de kaart worden weggehaald. Daarna worden de lanen ingeplant met eiken. De nieuwe lanen zullen hierdoor van dezelfde leeftijd zijn en gelijkmatig groeien. De eiken die tussen de lanen in staan, zullen we beheren als hakhout. Het in stand houden van eikenhakhout is ecologisch en vanuit cultuurhistorisch perspectief waardevol.

Ecologische waarde

Door het afzagen van de bomen wordt tijdelijk een pioniersfase gecreëerd. Planten en dieren die van open plekken houden, hebben de kans om zich tijdelijk hier te vestigen. Vele soorten amfibieën, reptielen en insecten zullen in de afgezette eikenstobbe een geschikte schuilplaats en voedselbron vinden.

Geschiedenis in het landschap

Eikenhakhout was vroeger een veelvoorkomend bostype op de Nederlandse zandgronden. Geldersch Landschap & Kasteelen houdt deze historie levend op enkele plekken. Op landgoed de Schaffelaar is hiermee begonnen na het grote herstel van in 2005. Momenteel is ruim driekwart van de lanen al op deze manier vernieuwd en is ook het eikenhakhout tussen deze lanen weer aanwezig.

Geschiedenis van hakhout

Hakhoutmethodes werden al toegepast door de Romeinen. In de Middeleeuwen werd er vanwege de bevolkingsgroei op grote schaal hakhout gekapt. Het hout werd grotendeel gebruikt voor brandhout, leerlooierijen, omheiningen, vlechtwerk, beentjeshout en palen. Daarnaast werd hakhout veel gecombineerd met de landbouw.
Ook na 1840 was er een opleving: eikenschors werd veel gebruikt voor de winning van looistof; het geschilde hout als brandhout.
Vanaf 1900 werd steeds meer fossiele brandstof en elektriciteit gebruikt. Ook leerlooierijen gingen gebruikmaken van alternatieven die goedkoper waren en sneller werkten. Toen er ook nog meeldauw in het hakhout kwam, was dat de genadeslag voor de hakhoutindustrie.

Waar gaat ons hakhout nu naar toe

Het hakhout uit het bos wordt verkocht als brandhout aan klanten in de directe omgeving.

Nog vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met René Visser, meewerkend voorman West-Veluwe en Vallei op 026 - 30 38 210.