Schoolkinderen in actie voor vitaal bos

Kun je het je voorstellen, geen bossen meer in Gelderland? Toch is het een reële dreiging, want onze bossen worden steeds minder gezond. Bomen vallen eerder om en jonge boompjes verdrogen in de zomer. En zwakker bos betekent dat ook planten en dieren het nog moeilijker krijgen. Daarom gaan we aan de slag! Samen met alle Gelderlanders.
We trapten af op de Loenermark met het aanplanten van ruim 350 jonge boompjes. Dit gebeurde door de Loenense schoolkinderen van groep 5 en 6 .

Wat is er aan de hand

Onze boswachters merken het dagelijks. Het klimaat wordt extremer. Meer periodes van droogte. En vaker hevige regenval. Daardoor kunnen sommige boomsoorten op termijn niet of nauwelijks overleven. Het grondwater wordt onvoldoende aangevuld. Bomen worden daardoor minder gezond en gevoeliger voor ziekten en plagen. Daarnaast neemt de kans op bosbranden toe. Wanneer de vitaliteit van bomen en bos achteruitgaat, krijgen plaaginsecten en schimmels meer kans. Vooral bossen met veel bomen van één soort, zijn erg kwetsbaar. De bomen kunnen daar in één keer ziek worden en doodgaan. De es, fijnspar en lariks hebben afgelopen jaren veel last gehad van ziekten en plagen. Door het stikstofoverschot verzuurt ook de bodem. Dit tast de gezondheid van de boom, de bodem en het bodemleven aan waardoor bomen extra gevoelig worden voor droogte. Het gaat niet goed in onze bossen. Er moet worden ingegrepen.

Aanplant van bomen

Samen met alle Gelderlanders willen we het tij keren. We willen de bossen veerkrachtiger maken, door verschillende Samen boomsoorten aan te planten, die beter tegen droogte kunnen zoals tamme kastanje, linde en hazelaar. Ook selecteren we zogenaamde ‘rijkstrooiselsoorten’ als de haagbeuk, lijsterbes en hazelaar, waarvan bekend is dat ze de bodem verbeteren.  Ons voornemen is om ieder jaar 10 tot 20 hectare (de oppervlakte van 20 tot 40 voetbalvelden) aan nieuwe bomen te planten, verspreid over onze natuurgebieden door heel Gelderland. Om de nieuwe aanplant te beschermen tegen wildvraat door reeën en herten brengen we rasters of kokers om de jonge boompjes aan.

In actie

Om dit te kunnen doen is steun hard nodig! Geldersch Landschap & Kasteelen zet daarom in op een giftenactie onder al haar – bijna 50.000 – donateurs. Maar vraagt tegelijkertijd ook alle Gelderlanders om steun. Hoe? Kijk hier.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.