Schans Lochemse Berg aangewezen als monument

27 februari 2020

De schans is waarschijnlijk tussen het einde van de 16e eeuw en het midden van de 17e eeuw aangelegd en gebruikt. Lochem heeft een lange geschiedenis van belegering en ontzet. De stad lag aan de frontier met het oosten en ging verschillende keren over van Spaanse naar Staatse handen. Zo nam Francisco Verdugo deze kern aan de Berkel in 1582 in na een belegering van twee maanden, Later datzelfde jaar weer werd hij weer verdreven. De geduchte Ambrogio Spinola slaagde er in 1606 nogmaals in om Lochem te bezetten. Deze keer na anderhalve week strijd én met het innemen van Groenlo en Bredevoort op zijn resumé. 

Onderdeel van een militair schaakspel
Om dat militaire schaakspel mogelijk te maken werden in de omgeving linies en installaties aangelegd, waaronder de nu monumentale schans. Het is niet zeker onder wiens bewind het aardwerk is aangelegd en of meer veldheren hem hebben gebruikt. Maar zeker is wel dat hij op oud kaartmateriaal uit 1787 al afgebeeld is als d’Oude Schans. De plek leeft dan ook al lang voort in de collectieve herinnering van de regio.

Formele bescherming
Het aardwerk ligt in het gebied van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Na een eerste onderzoek door de AWN - Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie - volgde een enthousiaste brief naar de gemeente. GLK en de gemeente kwamen met elkaar in gesprek om die bescherming ook formeel te regelen door de schans als gemeentelijk monument aan te wijzen. Na een onderzoek door Greenhouse Advies is dat deze week gerealiseerd.

Wat kun je zien van de schans?
De schans ligt midden in het bos, op de stuwwal, in een prachtig natuurgebied. De wallen zijn nog steeds zichtbaar. Je zou je dus ter plekke echt in de 16e en 17e eeuw kunnen wanen. Maar op dit moment is het gebied (nog) niet toegankelijk en beleefbaar voor publiek. De gemeente en GLK bekijken samen hoe de schans voor publiek zou kunnen worden ontsloten, met respect voor het kwetsbare erfgoed en zijn omgeving. Je zou daarbij kunnen denken aan het opnemen van het monument in een wandelroute en regionale aansluiting met onder andere Groenlo.

 

Meer nieuws