Samenwerking Nationale Postcode Loterij verlengd

26 februari 2021

De Nationale Postcode Loterij heeft de samenwerking met LandschappenNL verlengd voor een periode van vijf jaar.

Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL jaarlijks een bijdrage voor de bescherming van natuur en landschap, het behoud van cultureel erfgoed samen met vele vrijwilligers.
De provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze steun inspelen op kansen die zich voordoen om natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen. Daarnaast is er ruimte om door steun van de Postcode Loterij bijzondere projecten uit te voeren die anders niet makkelijk zijn te realiseren.

De afgelopen jaren zijn er door de provinciale organisaties een scala aan projecten gerealiseerd. Geldersch Landschap & Kasteelen werkten onder andere aan het verbeteren waterkwaliteit in diverse gebieden, herstel van landgoed Duno en de aanpak van de erosie problematiek in het Kastanjedal van Heerlijkheid Beek dankzij deze samenwerking. En we mogen de komende vijf jaar door om nog meer natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen voor de toekomst.

We bedanken de Loterij en in het bijzonder de deelnemers die dit mogelijk maken!

Meer nieuws