Randwijkse Waarden in beheer bij GLK

26 oktober 2021

Sinds 18 oktober is GLK eigenaar van de Randwijkse Waarden aan de Nederrijn bij Heteren. Onze organisatie nam het stokje voor toezicht en beheer over van de Dekker Groep. Dekker won de afgelopen jaren zand in dit gebied en ontwikkelde het tegelijkertijd  in samenspraak met de lokale bewoners tot een gebied waarin natuur en recreatie zijn gecombineerd.

In het oog springende elementen zijn een aanlegsteiger voor bootjes, vogelobservatiepunt, een visstek, een ruiterpad, diverse wandelpaden en enkele natuureilandjes. Een steile oeverwand voor de oeverzwaluw en twee poelen voor amfibieën worden nog aangelegd. Voor wandelaars en natuurliefhebbers een bijzondere aanwinst

Mooi huwelijk
Directeur Peter van den Tweel heeft de ontwikkelingen in het gebied nauwgezet gevolgd en meebeleefd en voorspelt een mooi ‘huwelijk’ tussen GLK en de Randwijkse Waarden van Heteren. De natuur gaat er al goed zijn gang. “Laten we over 10 jaar samen nog maar eens terugkijken hoe de waarden zich tegen die tijd hebben ontwikkeld.”

Beheer
Senior beheerder Gerard van Griensven heeft bij GLK nu het gebied in het Rivierenland onder zijn hoede. Wat Van Griensven persoonlijk mooi vindt aan het gebied? “De grote variatie”, wijst hij aan. “Van de graslanden onder aan de dijk, naar de typische oude meidoornhagen verderop. En hier naast het strandje het mooie nieuwe natuureilandje waar de wilgen en de natuur zelf hun gang kunnen gaan. En dat allemaal tegen de achtergrond van de stuwwal aan de overkant.” Van Griensven verheugt zich met zijn collega’s op het samenwerken in het gebied met betrokkenen. “We hebben er zin in en zijn er klaar voor”.

Meer nieuws