Projectgeld voor gezond maken Nederlandse bodem

03 maart 2020

Natuurorganisatie IUCN NL heeft van de Nationale Postcode Loterij een bijdrage van 2.825.000 euro gekregen voor het project ‘Onder het Maaiveld’. Dit grootschalige project brengt de Nederlandse bodem weer tot leven door bodembiodiversiteit en –beheer te verbeteren.

Door intensief landgebruik neemt het bodemleven in Nederland in rap tempo af. Dat draagt bij aan grote problemen, zoals het verdwijnen van insecten- en vogelpopulaties, minder natuurlijke bestuiving van gewassen en een grotere vatbaarheid voor ziekten en plagen bovengronds. Daarom wil het project ‘Onder het Maaiveld’ de bodem - letterlijk en figuurlijk - weer tot leven brengen. Met als ultiem doel: een levende bodem als basis onder ons bestaan.

Minstens een kwart van alle soorten op aarde leeft in de bodem en vervult onmisbare functies: als voedingsbron voor planten, waterberging, waterzuivering, klimaatbuffer, en natuurlijke plaagbestrijding. Een gezond en rijk bodemleven is dus essentieel voor alles wat zich daarboven bevindt: planten, vogels, maar ook de mens.

Het project gaat met diverse bodembeheerders aan de slag om hun terreinen bodemvriendelijk te beheren. Dat gebeurt zowel in het agrarisch gebied, met boeren, als in de bebouwde omgeving, met gemeenten, aannemers en burgers.
Uiteindelijk doel is dat overal in Nederland bodemvriendelijk beheer wordt toegepast. Ook komt er met het label meer aandacht voor bodemkwaliteit als basis voor biodiversiteitsbescherming.

Meer nieuws