Originele oorkonde Huis Staverden ontdekt

19 mei 2020

Bij het inventariseren van de pas verworven ‘collectie Haersolte’ is het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gestuit op het originele zestiende-eeuwse overdrachtsdocument waarmee hertog Karel van Gelre in 1524 diens huis Staverden overdroeg aan zijn overste rentmeester Hendrick die Groiff, erfvoogd van Erkelenz. Een uitzonderlijke vondst, die het vermelden meer dan waard is!

Kasteel Staverden bij Ermelo, oorspronkelijk gebouwd aan het einde van de dertiende eeuw door graaf Reinald I, is één van de cultuurhistorische parels op de Noordwest-Veluwe.

Oorkonden van graven en hertogen van Gelre
Het Gelders Archief bewaart de registers met afschriften van uitgaande oorkonden en brieven van hertog Karel van Gelre (1492-1537). Van de overdracht op 10 november 1524 was een afschrift aanwezig in de zogenaamde ‘XIV Libri’.
De registers waren een belangrijke bron voor het samenstellen van de negentiende-eeuwse bronuitgave ‘Gedenkwaardigheden betreffende de geschiedenis van Gelderland’. Isaac Anne Nijhoff heeft hiermee talloze oorkonden uit het archief van de graven en hertogen van Gelre toegankelijk kunnen maken.

Collectie Haersolte
Drie jaar geleden verwierf het Streekarchivariaat de ‘collectie Haersholte’, die tevoorschijn kwam uit de voormalige woning van de Elburgse notaris Hoefhamer. Onderdeel van de aanwinst was een doos vol met in elkaar gevouwen (en daardoor onleesbare) perkamenten oorkonden. Na zorgvuldige restauratie, waarbij de oorkonden werden ‘gevlakt’ en waarbij dus ook voor het eerst de inhoud van de oorkonden aan het licht kwam, werden de oorkonden minutieus getranscribeerd door vrijwilligers.

Een bijzondere vondst
Bij nadere controle bleek het archief niet – zoals aanvankelijk gedacht – terug te gaan tot de zeventiende eeuw: het bevatte ook originele, bezegelde oorkonden uit de zestiende eeuw. Eén daarvan was de oorkonde waarmee hertog Karel diens huis Staverden in 1524 overdroeg aan Henrick die Groiff.


Bronvermelding: Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Lees het complete artikel op https://www.streekarchivariaat.nl/

Meer nieuws