Nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht GLK

10 januari 2020

Met ingang van 1 juni 2020 wordt Marja van der Tas de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Zij volgt daarmee de huidige voorzitter Harm Bruins Slot op die, vanwege beëindiging van de zittingstermijn van 8 jaar, zijn werkzaamheden zal stoppen.

Marja van der Tas is woonachtig in Heerde. Als wethouder in Apeldoorn heeft zij reeds vele jaren een bijdrage geleverd aan ons mooie Gelderland. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring opgedaan als burgemeester van Steenwijkerland en in diverse andere bestuurlijke functies.
Daarnaast is Petra Hielkema per 1 januari 2020 benoemd als lid Raad van Toezicht, tevens lid van de Financiële Audit Commissie. Met haar financieel-economische kennis en ruime ervaring als toezichthouder, wil zij graag een bijdrage leveren aan het beheer en behoud van het Gelderse erfgoed. Ze is woonachtig in Arnhem.

Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van GLK, is verheugd met de komst van Van der Tas en Hielkema. “Met het aantreden van deze nieuwe leden haalt GLK veel ervaring in huis. Samen met hen willen we de komende jaren verdere invulling geven aan onze meerjarenvisie ‘Samen zorgen voor de toekomst van Mooi Gelderland’. Onze kerntaak is de instandhouding van het Gelderse natuur en cultuur erfgoed maar daarnaast moeten we aan de slag met complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de verduurzaming van landbouw, de verduurzaming van monumentale gebouwen en het in stand houden en vergroten van de biodiversiteit in onze natuurgebieden. Hun kennis en netwerk gaan GLK komende jaren daarin vooruit brengen.”

Naar de samenstelling van de volledige Raad van Toezicht.

Meer nieuws