Nationale Bijentelling

14 april 2021

In het weekend van 17 en 18 april is weer de Nationale Bijentelling! Zet dit weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij.

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek, een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.

Waarom bijen tellen?
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de jaarlijkse Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Ik tel mee
Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Op de website nationalebijentelling.nl vind je het telformulier en een bijengidsje met duidelijke afbeeldingen. Daarmee kan iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkennen. Tellen kan dit jaar ook direct in de tuin met een smartphone of tablet.

 

Foto steenhommel: Naturalis

Meer nieuws