Koninklijke onderscheiding Peter van den Tweel

25 juni 2019

Vrijdagavond 21 juni jl. ontving Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marcouch van Arnhem reikte deze uit tijdens het jubileumconcert 90 jaar GLK op landgoed Biljoen.

Van den Tweel ontving de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange tomeloze en vasthoudende inzet voor een leefbaar buitengebied. Zijn streven naar hoge kwaliteit op het gebied van natuur, landschap en erfgoed werd geroemd. Burgemeester Marcouch citeerde dat de onderscheiding ook is toegekend omdat hij actief de samenwerking en verbinding met mensen en organisaties zoekt. Zo geeft hij op vernieuwende wijze inhoud aan de precaire balans tussen commitment aan overheidsdoelen, verbondenheid met mens en maatschappij en aan een efficiënt en effectief natuur- en landschapsbeheer.

In zijn dankwoord benadrukte Peter van den Tweel dat hij de onderscheiding zeker ook beschouwt als een waardering voor het werk van de organisatie en de GLK-medewerkers.


foto: Rob Schouten Fotografie

Meer nieuws