Help mee toegankelijkheid kastelen te verbeteren

20 maart 2020

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen – van traplift tot invalidentoilet, van drempelhulp tot aangepaste toegangspaden – willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een lichamelijke beperking onze kastelen kunnen bezoeken en genieten van het culturele erfgoed. Een ambitieus plan, waarbij we alle hulp kunnen gebruiken.

Maatregelen in kaart gebracht

Door experts van de Zonnebloem en Bartiméus is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de kastelen voor mensen met een motorische of visuele beperking. Op basis van deze bevindingen heeft GLK geïnventariseerd welke maatregelen wenselijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren én welke maatregelen daarbij prioriteit hebben.

Open de poorten!

Het uitvoeren van deze maatregelen kost veel geld. Want er moeten heel wat drempels weggenomen worden – letterlijk! Met de actie ‘Open de poorten’ vragen we steun voor het uitvoeren van onze plannen. Met jouw hulp kunnen we:

  • Drempels en andere obstakels verwijderen
  • Trapliften en invalidentoiletten plaatsen
  • Aanrijroutes en parkeerplaatsen rolstoelvriendelijk maken
  • Hulpmiddelen aanschaffen, zoals rolstoelen met brede banden
  • Informatievoorziening verbeteren
  • Speciale rondleidingen en presentaties ontwikkelen
  • Museale collecties digitaal toegankelijk maken

Samen hebben we de sleutel in handen om een grote groep mensen, die nu nog moeilijk of niet naar binnen kunnen, toegang te geven tot onze kastelen Wil je mee helpen? Ga naar www.glk.nl/opendepoorten en help met een gift!

Meer nieuws