Hekken landgoed Biljoen gerestaureerd

30 augustus 2013

Donderdag 29 augustus is een fase van het herstel van landgoed Biljoen afgerond: de hekken en hekpalen langs Biljoen en de Van Spaen allee zijn hersteld en teruggeplaatst. Wethouder Ron König van de gemeente Rheden onthulde één van de herstelde historische hekken samen met GLK-direcetur Peter van den Tweel.

Bij de oplevering van de hekken staat Geldersch Landschap & Kasteelen stil bij deze zo zichtbare fase van herstel van het aanzicht van het landgoed. In het park is de restauratie van bruggen en duikers rondom de Rozendaalse en Beekhuizer beek nog gaande. In het kasteel zijn de stucwerkers en schilders bezig met hun precisiewerk. De 17de-eeuwse wandtapijten uit twee zalen worden in een Belgisch atelier gerestaureerd. Deze tapijten worden pas teruggebracht als -letterlijk- al het stof is neergedaald en verwijderd. Dat duurt nog eventjes.  

Openstelling park
De laatste bewoners hielden het kasteel en omliggende park gesloten. Na de overdracht van het landgoed in 2009 is het parkgedeelte voor het kasteel voor het eerst opengesteld. Dit deel van het park zal in de toekomst voor publiek geopend blijven. Het parkgedeelte direct rondom het kasteel blijft een rustgebied voor beschermde diersoorten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het bewoonbaar maken van het kasteel en worden de bouwkundige elementen in het park zorgvuldig hersteld.

Openstelling kasteel
Tijdens landelijke Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september stelt Geldersch Landschap & Kasteelen het lege kasteel Biljoen open voor inwoners uit Velp en omgeving. Reserveren daarvoor is noodzakelijk.
Informatie en reserveren 14 september.
Informatie en reserveren 15 september.

Particuliere bewoning
Landgoed Biljoen werd in 2009 door de erfgenamen van de laatste eigenaar overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Bij testament was onder meer bepaald dat het kasteel voor particuliere bewoning gebruikt mocht worden. Het kasteel wordt nu gereed gemaakt voor deze bestemming. De toekomstige bewoners zullen aan het einde van dit jaar het kasteel gaan bewonen. Geldersch Landschap & Kasteelen zal met deze bestemming in staat worden gesteld dit unieke erfgoed voor de komende generaties in stand te houden.
In februari 2014 mogen onze donateurs dan ook nog exclusief een kijkje komen nemen. In het wintertijdschrift Mooi Gelderland, dat in december verschijnt, leest u er meer over.

Meer nieuws