Halvering stikstofuitstoot nodig

09 juni 2020

Op 8 juni verscheen het langverwachte advies van de commissie Remkes. De commissie stelt dat natuur en economie alleen kunnen herstellen bij een halvering van de stikstofuitstoot. Ook moet het kabinet stevig inzetten op meer robuuste natuur in Nederland. Het advies staat in contrast met het huidige wetsvoorstel van minister Schouten. LandschappenNL (de koepelorganisatie van de provinciale Landschappen) en Natuurmonumenten vinden dat de minister het advies van Commissie Remkes moet meenemen in een herziening van het wetsvoorstel.

Wij kijken uit naar het kamerdebat op 17 juni wanneer het advies van de commissie Remkes wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Meer nieuws