Gierzwaluwen online te volgen!

26 april 2022

Vanaf vandaag staat er een camera bij het nest van een paartje gierzwaluwen op kasteel Waardenburg in de Betuwe. Hierdoor is het mogelijk deze vogel online te volgen. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland is de camera in een van de nestplaatsen geïnstalleerd. Jaarlijks keren de gierzwaluwen eind april terug van hun overwintering en een aantal van hen strijkt neer op kasteel Waardenburg. Vroeger nestelden ze onder de pannen van het dak. Bij de grote kasteelrestauratie die in 2009 werd voltooid, richtte GLK special daarom 121 nieuwe nestplaatsen in.

Koningsdagvogel op stand

Traditiegetrouw keren de eerste gierzwaluwen in de laatste week van april terug uit hun winterverblijven in Afrika. Vogelaars noemden ze Koninginnedagvogels, omdat ze vaak hun eerste gierzwaluw van het jaar op 30 april zagen. Inmiddels kun je de gierzwaluw wel Koningsdagvogel noemen, want steeds vaker worden ze al op 27 april gezien.
Een aantal van die pas teruggekeerde gierzwaluwen gaat op stand wonen, namelijk in de broedkolonie op kasteel Waardenburg. Dit 17de-eeuwse kasteel maakt deel uit van het prachtig gelegen landgoed Waardenburg en Neerijnen.

Broedkolonie

In 2007 startte Geldersch Landschap & Kasteelen met de grote restauratie van het kasteel. Daarbij werden de dakpannen vervangen door leien en werden 121 speciaal ontworpen nestplaatsen voor gierzwaluwen aangelegd, die al snel bezet werden. Na de restauratie wordt de broedkolonie sinds 2009 jaarlijks systematisch gemonitord. De kolonie vertoont sindsdien een lichte maar continue groei.

Alles in de lucht

Als alles goed gaat met het paar dat voor de camera verschijnt, mogen we in de laatste week van mei twee of drie eieren verwachten. Een week of drie later komen die uit. Hun ouders kunnen dan aan de bak om vliegende insecten te vangen. Voor hun jongen verzamelen ze tot wel enkele honderden insecten per keer in een voedselbal, die vervolgens aan de jongen wordt gevoerd. Het zal ongetwijfeld unieke beelden opleveren van deze vogels, die als ze niet op hun nest zitten werkelijk alles in de lucht doen. Zelfs slapen en paren.

Beleef de Lente

Naast de gierzwaluw zijn op de website van de Vogelbescherming meer vogels live te bewonderen. Het is onderdeel van de jaarlijks campagne Beleef de Lente. Hiermee brengt de  Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is. GLK helpt daar uiteraard graag aan mee.

Meer nieuws