Bijzondere samenwerking voor Gelders platteland

19 maart 2019

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het nieuwe actieplan werd 11 maart aangeboden aan politieke partijen van Gelderland.

Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland (pdf, website Gelderse Natuur en Milieu Federatie) biedt toekomstperspectief voor de landbouw. Ook zet het in op kringlooplandbouw met meer natuur- en landschapswaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle Gelderse landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Daarvoor gaan ze werken aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.

Reportage bekijken over het actieplan Natuurinclusieve Landbouw in de nieuwsuitzending van Omroep Gelderland.

Platform

In Gelderland lopen al diverse projecten met (delen van) natuurinclusieve landbouw zoals het Actieplan akker- en weidevogels en Vruchtbare Kringloop. Er is een aantal projecten in ontwikkeling. Het is de bedoeling bottom-up initiatieven nog meer te stimuleren en faciliteren. We bieden een platform, waarmee we deze initiatieven met elkaar verbinden en op elkaar laten aansluiten. Ook worden kennis en ervaringen hierin met elkaar gedeeld.

Initiatiefnemers: Gelderse Natuur en Milieufederatie, LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Het plan is opgesteld met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland.

Meer nieuws