Afrikaanse varkenspest

06 november 2018

Wat is Afrikaanse varkenspest?
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een door een virus veroorzaakte ziekte die alleen bij varkens voorkomt, zowel bij gehouden varkens als bij in het wild levende varkens. Het virus komt oorspronkelijk uit het zuidelijk deel van Afrika waar met name het wrattenzwijn vaak is besmet.

Voorkomen van insleep uit Oost-Europa en België
Afrikaanse varkenspest is in opmars via Oost-Europese landen richting West-Europa. In september 2018 is in Wallonië het virus ook aangetroffen in wilde zwijnen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de veel gestelde vragen over de Afrikaanse varkenspest en heeft een flyer ‘Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest’ gemaakt met tips voor toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke reizigers, jagers en varkenshouders. In Gelderland voert de provincie de regie op de maatregelen gericht op het voorkomen van de varkenspest via wilde zwijnen. GLK draagt mede zorg voor de uitvoering.

Wat te doen?
Vindt u een dood wild zwijn, raak a.u.b. het kadaver niet aan, maar blijf op minimaal 5 meter afstand en bel 06- 53 14 72 04.

Bij verdenking van Afrikaanse varkenspest kunt u direct contact opnemen met de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA 045-5463188).

Meer nieuws