Achter de schermen bij restauratie bouwfragmenten

01 november 2021

Op de zolder van kasteel Ammersoyen liggen verschillende bouwfragmenten die zijn gevonden tijdens de restauratie van het kasteel. Kleurrijke ridderfiguurtjes en verveeld kijkende leeuwtjes liggen al bijna zestig jaar te wachten op aandacht. Dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds kan een start worden gemaakt met de conservering van deze 19de-eeuwse bouwfragmenten. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij deze werkzaamheden.

Een kleurrijke baron
De fragmenten herinneren allemaal aan de periode dat Arthur de baron de Woelmont het kasteel in bezit had tussen 1856 en 1873. Een kleurrijk persoon, die menig scheve schaats schaatste en het nodige aan het kasteel liet aanpassen. In zijn tijd werd het kasteel onder andere gedecoreerd met allerlei elementen die verwezen naar de middeleeuwen. Een van de torenkamers kreeg een schouw waarop een naamgenoot van de baron is afgebeeld: Koning Arthur, bekend van de Ridders van de Ronde Tafel. Onderdelen van de schouw zijn bewaard en worden nu ter hand genomen. Dankzij een hele vroege foto, nota bene gemaakt door de baron zelf in 1868(!), weten we nu nog precies hoe de torenkamer met schouw er uitzag.

Conserveren
De ‘restauratie op locatie’ wordt uitgevoerd door de Stichting Restauratie Atelier Limburg. Met precisie wordt alles ter hand genomen. Fascinerend om te zien en er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Voor bezoekers dus extra leuk om naar kasteel Ammersoyen te komen, als eerste voorwerpen te zien die niet eerder zijn tentoongesteld en van dichtbij de conserveringswerkzaamheden te volgen. Tijdens de rondgang door het kasteel word je ook naar deze ruimte geleid.

Datum & tijd: 7 november, 12 december 2021 en 5 en 6 januari 2022 van 11:00 – 17:00 uur.

Reserveren voor een kasteelbezoek 

Meer nieuws