Reddingsplan voor kleine valeriaan succesvol

13 oktober 2021

Vorig jaar is door Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) i.s.m. Natuurbalans en de Universiteit van Wageningen een project gestart om materiaal van de zeldzame kleine valeriaan te verzamelen in natuurgebied het Wisselse Veen en dit vervolgens in de kas te vermeerderen. Dat is gelukt! Vandaag zijn zowel nieuwe plantjes als zaad terug gebracht in het gebied.

Terug planten
Ecoloog André de Bonte van GLK is erg blij met het resultaat: “Door een klein beetje materiaal te verzamelen en vervolgens zorgvuldig te stekken, is het gelukt om circa 100 forse nieuwe pollen te kunnen kweken in de kas. Deze hebben vervolgens gebloeid en kon er zaad worden verzameld. Zowel dit zaad als de pollen zijn terug gebracht in het Wisselse Veen. Alleen al de pollen zullen de populatie van kleine valeriaan enorm vergroten en helpen om de plant voor de toekomst te behouden in dit gebied.” 

Zeldzaam in Nederland
Kleine valeriaan (wetenschappelijke naam is Valeriana dioica)is een 15-30 cm hoog kruid uit de kamperfoeliefamilie. Het kruid was vroeger algemeen, maar staat tegenwoordig op de rode lijst van bedreigde planten.  De soort kwam vroeger veel voor in blauwgraslanden, elzenbroekbossen en andere matig voedselrijke plaatsen waar water van goede kwaliteit aan de oppervlakte komt. Doordat dit soort gebieden verdrogen of helemaal verdwijnen, zijn er nog maar weinig groeiplaatsen over in Nederland. Enkele jaren geleden ontdekte een inventarisatievrijwilliger van GLK deze zeldzame plant in het Wisselse Veen.

Wisselse Veen
Het Wisselse Veen is een uitermate geschikt gebied voor de kleine valeriaan. In twintig jaar tijd is dit gebied veranderd van een intensief gebruikt landbouwgebied tot één van de meest kostbare natuurgebieden op de Veluwe. Eén keer per jaar – in de zomer – wordt dit type grasland gemaaid. Het maaisel blijft niet in het gebied achter maar wordt afgevoerd. Gevolg hiervan is dat de grond verschraalt oftewel voedselarmer wordt, waardoor bijzondere planten kunnen ontwikkelen en groeien. Zeldzame soorten als orchideeën, Spaanse ruiter en het vleesetende plantje zonnedauw komen er weer in grote getale voor. Ook de populatie van kleine valeriaan in het Wisselse Veen heeft nu dankzij dit project een flinke impuls gekregen.

Meer nieuws