Manifest voor een Groen Gelderland

17 januari 2019

Verkiezingsdebat

Met de verkiezingen in aantocht zijn wij benieuwd naar de inzet van de politieke partijen. Hoe gaan zij bijdragen aan een groen Gelderland? En welke partij doet ook boter bij de vis? Dat kun je horen tijdens het verkiezingsdebat Groen Gelderland.

Datum: woensdag 6 maart 2019 te Arnhem
Tijd: inloop 19.00 uur, debat 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem

Het debat is ingedeeld in drie hoofdthema’s: biodiversiteit in en buiten natuurgebieden; natuurinclusieve landbouw en de groene samenleving. Onder leiding van Hester Macrander debatteren de (kandidaat) Statenleden over prikkelende stellingen.

Het debat wordt georganiseerd door Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Natuureducatie.
Meld je op tijd aan, het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie & aanmelden via de website van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie.

Groenmanifest

Gelderland is ontzettend groen. De Veluwe is groen. Rivierenland is groen. De Achterhoek is groen. En al die andere stukjes Gelderland zijn groen. Zelfs de steden zijn behoorlijk groen. Dat is een belangrijke reden waarom mensen zo graag in Gelderland wonen.

Groen is goed
Maar groen is niet alleen mooi! Het is goed voor het welzijn van de Gelderlanders, die er prettig wonen en heerlijk recreëren. Het levert voedsel, energie, frisse lucht en schoon water. Het helpt de biodiversiteit, door natuur en landschap te versterken en te verbinden. Ook het klimaat heeft baat bij groen: hittestress vermindert en wateroverlast kan worden opgevangen bij extreem weer. En de economie vaart er wel bij omdat toeristen komen recreëren en bedrijven zich graag vestigen in een groene omgeving.

OPROEP “Provincie, zorg goed voor ons groen!”
Al dat groen gaat echter niet vanzelf. Aan alle kanten worden stukjes natuur en landschap voor andere doeleinden gebruikt en daar maken Gelderse groene organisaties zich zorgen over. Daarom presenteren Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten Gelderland, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland het Manifest voor een Groen Gelderland. In het manifest vertellen ze wat er al gebeurt, spreken ze hun ambitie uit over wat er nog meer moet gebeuren om groen te beschermen en doen ze concrete voorstellen. Het manifest laat zien dat groen kansen biedt voor iedereen. Met het oog op de provinciale verkiezingen in 2019 richt het manifest zich vooral op de provinciale overheid, verantwoordelijk voor het natuur- en landschapsbeleid.  Samen kunnen we werk maken van meer en beter groen.

Manifest voor een Groen Gelderland.

Meer nieuws