Herstel waterhuishouding Kastanjedal

19 juni 2018

Natuurgebied Heerlijkheid Beek is zeldzaam mooi. Helaas wordt het beekdal bedreigd doordat de hevige regenbuien van tegenwoordig. Dankzij financiële steun van onze donateurs, betrokkenen uit de omgeving en fondsen worden vanaf komend najaar maatregelen genomen die het beekdal zullen beschermen. De 450 jaar oude Kabouterboom en het bijzondere bronnenbos staan daarbij centraal.

Inloopavond
Op dinsdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur houden we een inloopavond bij Hotel-restaurant 't Spijker, Rijksstraatweg 191, 6573 CP Beek-Ubbergen. Belangstellenden kunnen informatie krijgen over de beschermende maatregelen in het beekdal. Er is geen vast programma. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt moment binnenlopen. De koffie staat klaar.
Vooraf aanmelden op info@glk.nl wordt gewaardeerd, maar is niet noodzakelijk.

Kabouterboom en Bronnenbos
Het bronnenbos is in Nederland één van de laatste relicten van dit bijzondere bostype. Dankzij het heldere grondwater dat naar de oppervlakte komt, komen zeldzame plantensoorten voor. De Kabouterboom is alom bekend als de dikste Tamme Kastanje van Nederland. In de loop van de jaren heeft dit monument al vele tegenslagen overleeft.
De omgeving van de boom en de bron van het bronnenbos hebben zwaar te leiden onder de hevige regenval. Hierdoor verruigt de vegetatie in de bron en wordt het pad langs de Kabouterboom alsmaar smaller.
Een deskundige team heeft vanuit diverse invalshoeken oplossingen bekeken om het hemelwater beter te geleiden. Zij zullen de keuzes toelichten.

Meer nieuws