Erfgoed portal online

17 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober 2019 hebben 6 Gelderse erfgoedpartners de website Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld.
Deze portal bevat informatie over onderhoud en restauratie van monumenten en richt zich op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers. Ook is dit de plek waar informatie over de activiteiten van 6 Gelderse erfgoedorganisaties te vinden is.

Krachten bundelen

De Gelderse erfgoedsector verandert sterk. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen.

De Erfgoed Alliantie is een intensieve samenwerkingsvorm tussen Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en provincie Gelderland.

Meer nieuws