Monumenten

GLK wil haar terreinen met natuur- en landschapswaarden én haar kastelen en landgoederen behouden en beschermen, zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst. Daarom heeft ze vastgelegd hoe de beschermde gebouwen, tuinen en parken, archeologische en groene monumenten duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

Instandhouding

Door planmatig onderhoud, housekeeping en duurzaam beheer houden we monumentale waarden in stand. Voor gebouwen betekent dit dat we streven naar een gebruik dat deze waarden versterkt of in stand houdt. Ook houden we vast aan de gelaagdheid die in een gebouw zichtbaar is. We vermijden restauraties en grote ingrepen; eventuele toevoegingen moeten passend zijn. Voor groene monumenten betekent dit dat we de aanwezige cultuurhistorische waarden versterken.

Monumenten Hoekelum landgoed
© Floor ten Brink
Ornamentele rondboogbrug met ijzeren leuning

Monumenten

GLK beschikt over bouwkundigen, kunst- en cultuurhistorici, conservatoren en natuurwetenschappelijke medewerkers. Zij zetten hun kennis en kunde gezamenlijk in. Dat geldt vooral voor grote (restauratie)projecten zoals op Warnsborn of de Cannenburch, waar huis, collectie, tuin en park zijn aangepakt. Ook maken we gebruik van externe partijen, mits zij voldoende kennis en ervaring hebben.

kasteel cannenburch bezoek
Kasteel Cannenburch

Aanpak

We gaan uit van een conserverende aanpak, dus: we behouden wat er is. Als aanpassingen nodig zijn, proberen we die zo beperkt mogelijk te houden. Ook moet die ingreep altijd teruggedraaid kunnen worden. Is een grote ingreep of restauratie toch noodzakelijk, dan maken we eerst een brede afweging van de monumentale waarden, wetgeving, toekomstig gebruik en financiën. Daarna schrijven we met alle deskundigen een gedegen plan van aanpak.

Financiering

De financiële borging en de prioriteitenstelling vinden plaats via onze meerjarenvisie en meerjarenbegroting. Jaarlijks krijgt onze afdeling Bouwkunde hieruit een budget, dat wordt vermeerderd met beschikbare rijkssubsidies. Met dit budget wordt het onderhoud gefinancierd. Bij grote investeringen doen we aan fondsenwerving of spreken we de reserves aan.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.