Veelgestelde vragen

Wat zijn de regels voor vliegen met drones bij GLK?

Het vliegen met drones is aan regels gebonden. Geldersch Landschap & Kasteelen volgt hierbij de regelgeving die is opgesteld door de rijksoverheid, zie www.rijksoverheid.nl/drones.
Omdat drones ongewenste verstoring teweeg kunnen brengen, is het vliegen met drones boven/bij onze bezittingen in beginsel niet toegestaan. In bepaalde individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken en toch toestemming worden verleend. U kunt een verzoek voor toestemming indienen bij de betreffende kasteelbeheerder of boswachter. Indien toestemming verleend wordt, zal er een schriftelijke overeenkomst met u worden afgesloten.
De contactgegevens van onze kasteelbeheerders en boswachters vindt u hier.

Overigens geldt voor een aantal gebieden in Nederland een algeheel vliegverbod voor drones. Voor vliegen in deze gebieden wordt hoe dan ook geen toestemming verleend. Naar de kaart met de no-fly zones.

Waar mag mijn hond loslopen?

In de meeste gebieden moet de hond aan de lijn. Op een aantal terreinen zijn specifieke losloopplaatsen aangewezen. Lees hier welke gebieden dat zijn en waarom wij dit beleid voeren.
Let u ook op de richtlijnen die in het gebied staan aangegeven.

Waar kan ik kachelhout kopen?

Het grootste deel van het hout dat in onze bossen gekapt wordt, wordt verkocht aan bedrijven of hergebruiken we zelf. Een klein deel wordt verkocht aan particulieren. U kunt hierover contact opnemen met de beheerder in uw regio. Naar de contactgegevens.

Voor de belastingaangifte wil ik weten of Geldersch Landschap & Kasteelen een zogenaamde ANBI is.

Ja, onze stichtingen zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Stichting Het Geldersch Landschap beschikt over een normale ANBI-status (100% aftrekbaarheid van uw donateursbijdrage). Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen heeft de culturele ANBI-status (125% aftrekbaarheid van uw donateursbijdrage). Voor Geldersch Landschap & Kasteelen is de verhouding 70-30 afgesproken. Voor u betekent dit dat u 107,5% van uw donateursbijdrage mag aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie en rekenvoorbeelden.

ANBI - Welke nummer kan ik gebruiken bij de opgave voor de Belastingdienst?

Hiervoor heeft u het RSIN of fiscaal nummer nodig van de ANBI waar aan u schenkt:
Stichting Het Geldersch Landschap 002989670
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 002989694
Stichting Vrienden van Kastelen 819156577
Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen 815814434

Als u voor de Belastingaangifte wordt gevraagd om een transactienummer, dan kunt u uw donateursrelatienummer invullen.

Kan ik een huis van Geldersch Landschap & Kasteelen huren?

Slechts een paar maal per jaar komt een woning of voormalige boerderij vrij van gebruik, welke in aanmerking kan komen voor bewoning door particulieren. Vanwege de grote belangstelling is ons beleid dat alleen aanvragen gericht op een bepaalde woning of object dat concreet vrij komt van gebruik, in behandeling worden genomen.

Uw belangstelling voor een vrijkomende of leegstaande woning kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Geldersch Landschap & Kasteelen t.a.v. de afdeling Bouwkunde, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Wij stellen het op prijs als u uw aanvraag motiveert. Na uw inschrijving laten wij u weten of dit pand in aanmerking komt voor verhuur of uitgifte in erfpacht.

Hoe kan ik iemand een cadeau donateurschap geven?

Via het online cadeaudonateurschap formulier of door telefonisch contact op te nemen met onze donateurservice, (026) 355 25 33. Voor slechts € 23,50 geeft u de prachtige gids Beleef!, vier keer magazine Mooi Gelderland, gratis toegang tot zeven opengestelde kastelen tijdens reguliere openstelling, deelname aan excursies met de boswachter en korting op evenementen cadeau!

Mag ik als donateur altijd de opengestelde kastelen gratis bezoeken?

U heeft gratis toegang tot een van de 7 opengestelde kastelen en kunt gratis aan de standaardrondleidingen deelnemen in een kasteel. Echter bij bijzondere activiteiten, evenementen, speciale rondleidingen of voor rondleidingen op aanvraag vragen we u om een bijdrage. Veelal krijgen donateurs dan een korting op de prijs die dan geldt. Ook voor rondleidingen of evenementen die door derden worden georganiseerd op onze locaties geldt dat donateurs moeten betalen.

Met welke wandelingen en fietsexcursies mag ik gratis mee als donateur?

De meeste wandelingen en fietstochten onder leiding van de boswachter zijn gratis voor donateurs. Het kan echter zijn dat in verband met horeca of de exclusiviteit van een excursie of locatie GLK ook van haar donateurs een bijdrage vraagt.
Indien een bijdrage wordt gevraagd voor deelname aan een excursie, zal dit altijd van te voren duidelijk worden aangegeven op onze website in de Evenementenkalender.

Wat ziet GLK als ‘uw gezinsleden’?

Uw partner en eventuele thuiswonende kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

Ik wil graag een lezing laten verzorgen door Geldersch Landschap & Kasteelen. Kan dat?

Speciaal voor uw vereniging, ouderenbond of ander gezelschap kunt u een lezing laten verzorgen over het werk van Geldersch Landschap & Kasteelen. Onze boswachters nemen u met behulp van een powerpointpresentatie mee door Gelderland. De mooiste natuurterreinen en kastelen worden belicht en ook gerealiseerde natuur- en erfgoedprojecten.
Een lezing kost € 100,00 inclusief reiskosten en btw. Wilt u informatie op maat of een lezing boeken, dan kunt u contact opnemen met Nicole Burgers, tel. 026-35 52 564 (ma, di, do) of n.burgers@glk.nl.

Ik wil graag een prive excursie voor mijn eigen groep. Kan dat?

U kunt speciaal voor uw familie-uitje, bedrijfsuitje of andere gelegenheid een excursie laten verzorgen over een van onze landgoederen of natuurterreinen. Onze boswachters kennen als geen ander de mooiste plekjes. Zij nemen u mee in de wereld van de flora en fauna en kunnen ook het nodige vertellen over de geschiedenis en het beheer van de terreinen. Naar de mogelijkheden.

Ik wil graag vrijwilliger worden voor Geldersch Landschap & Kasteelen.

Onze vrijwilligersgroepen doen diverse werkzaamheden en zijn in verscheidene terreinen actief. Als wij plaats hebben in een groep of vrijwilligers zoeken voor een nieuw project, dan vindt u een oproep op deze website onder de link Help mee > Word vrijwilliger. U kunt ook op de vacaturesite voor vrijwilligers natuur en landschap terecht: www.natuurwerk.nl.

Hoe dien ik een aanvraag voor een geocache in?

Op www.geocaching.com vindt u formulieren voor een aanvraag. Deze mag u ingevuld verzenden naar info@glk.nl. De boswachter van het terrein waar u de cache wilt plaatsen, zal uw aanvraag beoordelen en eventueel met u doornemen. Plaatsing van de cache kan na het verkrijgen van de benodigde vergunning.

Wat is het beleid ten aanzien van mountainbiken?

Op de meeste terreinen mogen mountainbikers ook gebruik maken van reguliere fietspaden. Als dat anders is, staat dat in het terrein aangegeven.
Een speciale mountainbikeroute herkent u aan een driehoek met daaronder 2 rondjes. Incidenteel wordt een vergunning verleend voor een toertocht, waardoor u mountainbikers in groepsverband kunt aantreffen. Hierbij wordt rekening gehouden met behoud van flora en fauna. Zij moeten tevens aangesloten zijn bij de NTFU.
Om gezamenlijk te kunnen genieten van het terrein, staat wederzijds respect voor elke terreingebruiker voorop.

Wat kunt u doen als uw hond wordt aangevallen door een zwijn?

In het voorjaar zijn zwijnen vaak agressiever dan anders, omdat ze dan jongen hebben die ze beschermen. Zwijnen vallen echter pas aan als ze zich bedreigt voelen. Een loslopende hond kan zo’n bedreiging vormen, omdat die door zijn jachtinstinct vaak achter de zwijnen aan gaat. Wandelaars die op de paden blijven vormen minder een bedreiging.
Als uw hond wordt aangevallen door een zwijn kunt u het volgende doen:

  • Ga niet zelf tussen het zwijn en uw hond in staan. Een zwijn kan op zo’n moment erg gevaarlijk zijn en u en uw hond ernstig verwonden.
  • Zorg er voor dat u niet tussen de zeug en haar biggen staat. Dat is extra bedreigend voor de zeug.
  • Maak lawaai om het zwijn te verjagen en zorg dat u op veilige afstand komt van de zeug en haar biggen.

Tip: houd uw hond in het voorjaar aangelijnd in het bos. Ook niet gevaarlijke dieren, zoals jonge reetjes, hebben hun rust hard nodig.
De stichting stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten. Wel willen we het graag van u weten, als u een incident heeft meegemaakt op één van onze terreinen. U kunt het melden per mail of telefoon (026) 355 25 55.

Zijn jullie bezittingen toegankelijk voor minder validen?

In de volgende natuurterreinen liggen rolstoel (toegankelijke) paden: park de Cannenburch in Vaassen, rondom kasteel Hernen in Hernen, landgoed de Schaffelaar in Barneveld, landgoed Mariëndaal bij Arnhem, Laakbos bij Druten en de Haere bij 't Harde.
Kijk voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van meer Nederlandse natuurgebieden voor mensen met een beperking op www.natuurzonderdrempels.nl.
Het museale gedeelte van Huis Zypendaal is op de begane grond en gelijkvloers.

Ik heb een vraag, maar weet niet bij welke instantie ik terecht kan.

Groenloket
Gaat het over natuurbeheer, een subsidieregeling, de inrichting van een stuk grond of het beleid van de overheid dan kunt u contact opnemen met Groenloket Gelderland. E-mail info@groenloket.nl of bel 0900-36 36 360 (0,15 euro per minuut) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

GNMF Helpdesk
Loopt u tegen natuur- en milieuproblemen in uw omgeving aan? Maakt u zich zorgen over uitbreiding van campings en recreatie in natuurgebieden, over wijzigingen in bestemmingsplannen of gebrekkige milieuhandhaving? Ziet u dat er bomen gekapt worden zonder dat de reden duidelijk is of herplant gaat plaatsvinden? Neem dan contact op met de Helpdesk van de Gelderse Natuur en Milieufederatie www.gnmf.nl, e-mail helpdesk@gnmf.nl of tel. 026 - 35 23 755 (ma–do, 10-16 uur).

Natuurbeherende organisaties in Gelderland
Gaat het over een specifiek natuurgebied, dan kunt u terecht bij de organisatie die het terrein in bezit heeft. In Gelderland zijn dat Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, de diverse gemeentes, Gelders Particulier Grondbezit, Kroondomeinen en Defensie.

Expertise GLK
Met vragen over natuurterreinen, landgoederen, landschapelementen, gebouwen en collecties van Geldersch Landschap & Kasteelen verwijzen wij u  graag naar één van onze deskundige medewerkers. Naar de Contactgegevens.