Veelgestelde vragen

Voor de belastingaangifte wil ik weten of Geldersch Landschap & Kasteelen een zogenaamde ANBI is.

Ja, onze stichtingen zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Stichting Het Geldersch Landschap en Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen beschikken over een normale ANBI-status (100% aftrekbaarheid van uw donateursbijdrage). Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen heeft de culturele ANBI-status (125% aftrekbaarheid van uw donateursbijdrage). Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie over Belastingvoordeel bij schenkingen en rekenvoorbeelden (pdf).

ANBI - Welke nummer kan ik gebruiken bij de opgave voor de Belastingdienst?

Hiervoor heeft u het RSIN of fiscaal nummer nodig van de ANBI waar aan u schenkt:
Stichting Het Geldersch Landschap 002989670
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 002989694
Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen 815814434

Als u voor de Belastingaangifte wordt gevraagd om een transactienummer, dan kunt u uw donateursrelatienummer invullen.

Waar mag mijn hond loslopen?

In de meeste gebieden moet de hond aan de lijn. Op een aantal terreinen zijn specifieke losloopplaatsen aangewezen. Lees hier welke gebieden dat zijn en waarom wij dit beleid voeren (pdf).
Let u ook op de richtlijnen die in het gebied staan aangegeven.

Waarom wordt er soms met grote machines gewerkt in het bos?

Grote machines met brede banden verdelen de druk op de bodem beter dan kleinere machines.
Bij GLK is grote aandacht voor de impact van machines op de bodem. We werken zoveel mogelijk met vaste paden waardoor de impact zo minimaal mogelijk is. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied volgen we op de voet.
De inzet van materieel wordt bepaald door terreinomstandigheden, efficiëntie en andere factoren. Dit wordt continue afgewogen.
Lees meer over het bosbeheer van GLK.

Aanrijding met wild

Door snelheid te matigen in het buitengebied en extra alert te zijn in schermer en donker, verminderd de kans op een aanrijding met een wild dier aanzienlijk.
Komt het toch tot een aanrijding of zie je een aangereden wild dier, dan is een telefoontje naar de meldkamer verplicht en het verkort onnodig lijden. Bel 0900 - 8844.

Hoe dien ik een aanvraag voor een geocache in?

Om een cache te mogen plaatsen in terreinen van Geldersch Landschap & Kasteelen of een geocache route te leggen die (deels) over  terreinen gaat is een overeenkomst met Geldersch Landschap nodig.

Om een aanvraag te kunnen beoordelen willen we graag nadere informatie ontvangen op info@glk.nl:
- ingevuld aanvraagformulier (doc) met gegevens over de cache en waypoints;
- een overzichtskaart met de (eventuele) route en locatie cache(s)voorzien van waypoints;
- de tekst die op geocaching.com komt te staan.

De boswachter van het terrein waar u de cache wilt plaatsen, zal uw aanvraag beoordelen en eventueel met u doornemen. Het kan zijn dat er daarna aanpassingen nodig zijn. Plaatsing van de cache kan na retour sturen van de getekende overeenkomst.

Spelregels voor een cache in onze terreinen:

  • maximaal 5 meter van het pad af;
  • maximale grootte is een kleine lunchtrommel;
  • begraven en ook vastspijkeren aan palen, bomen, gebouwen etc. is niet toegestaan;
  • waar al meerdere caches liggen of waar risico is op beschadiging van flora, fauna of cultuurhistorisch element kan uw aanvraag afgewezen worden;
  • plaatsing graag op een plek waar geen begroeiing is, om de planten en struiken te beschermen voor de zogeheten olifantenpaadjes. Op het bladerdek, in de grond achter een boomstam e.d. is toegestaan.

Wat zijn de regels voor vliegen met drones bij GLK?

Het vliegen met drones is aan regels gebonden. Geldersch Landschap & Kasteelen volgt hierbij de regelgeving die is opgesteld door de rijksoverheid, zie rijksoverheid.nl/drones.
Omdat drones ongewenste verstoring teweeg kunnen brengen, is het vliegen met drones boven/bij onze bezittingen in beginsel niet toegestaan. In bepaalde individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken en toch toestemming worden verleend. U kunt een verzoek voor toestemming indienen bij de betreffende kasteelmanager of boswachter. Indien toestemming verleend wordt, zal er een schriftelijke overeenkomst met u worden afgesloten.
De contactgegevens van onze kasteelmanagers en boswachters vindt u hier.

Overigens geldt voor een aantal gebieden in Nederland een algeheel vliegverbod voor drones. Voor vliegen in deze gebieden wordt hoe dan ook geen toestemming verleend. Bekijk een kaart met no-fly zones.

Ik wil graag vrijwilliger worden voor Geldersch Landschap & Kasteelen.

Dat vinden wij heel fijn, want Geldersch Landschap & Kasteelen kan niet zonder de inzet van onze ruim 770 vrijwilligers! Bekijk het actuele aanbod vrijwilligersfuncties in de terreinen en op de kastelen.

Kan ik een huis van Geldersch Landschap & Kasteelen huren?

Slechts een paar maal per jaar komt een woning of voormalige boerderij vrij van gebruik, die in aanmerking komt voor bewoning door particulieren. Vanwege de grote belangstelling is ons beleid dat alleen aanvragen gericht op een bepaalde woning of object dat concreet vrij komt van gebruik, in behandeling worden genomen. Het actuele aanbod voor de particulilere en zakelijke markt vindt u onder Bijzonder huren.

Uw belangstelling voor een vrijkomende of leegstaande woning kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Geldersch Landschap & Kasteelen t.a.v. de afdeling Bouwkunde, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem. Wij stellen het op prijs als u uw aanvraag motiveert. Na uw inschrijving laten wij u weten of dit pand in aanmerking komt voor verhuur of uitgifte in erfpacht.

Waar kan ik haardhout kopen?

We beheren onze bossen actief. Kappen van bomen gebeurt weloverwogen en maakt onderdeel uit van dit beheer. We verkopen aan houtverwerkende bedrijven en een deel gebruiken we zelf. Een klein deel van het gezaagde loofhout komt af en toe beschikbaar als brandhout voor particulieren. U kunt uw animo hiervoor kenbaar maken bij de beheerder bij u in de buurt.

Zijn jullie bezittingen toegankelijk voor minder validen?

In de volgende natuurterreinen liggen rolstoel (toegankelijke) paden: park de Cannenburch in Vaassen, rondom kasteel Hernen in Hernen, landgoed de Schaffelaar in Barneveld, park Scherpenzeel in Scherpenzeel, landgoed Staverden in Staverden (in de kasteeltuin en enkel andere paden), landgoed Mariëndaal bij Arnhem, Laakbos bij Druten.
Kijk voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van meer Nederlandse natuurgebieden voor mensen met een beperking op natuurzonderdrempels.nl.
Voor meer informatie over de toegankelijkheid van de opengestelde kastelen, verwijzen wij u graag naar de bezoekersinformatie per kasteel.

Mag ik als donateur altijd de opengestelde kastelen gratis bezoeken?

U heeft gratis toegang tot een van de 7 opengestelde kastelen en kunt gratis aan de standaardrondleidingen deelnemen in een kasteel. Echter bij bijzondere activiteiten, evenementen, speciale rondleidingen of voor rondleidingen op aanvraag vragen we u om een bijdrage. Veelal krijgen donateurs dan een korting op de prijs die dan geldt. Ook voor rondleidingen of evenementen die door derden worden georganiseerd op onze locaties geldt dat donateurs moeten betalen.

Met welke wandelingen en fietsexcursies mag ik gratis mee als donateur?

De meeste wandelingen en fietstochten onder leiding van de boswachter zijn gratis voor donateurs. Het kan echter zijn dat in verband met horeca of de exclusiviteit van een excursie of locatie GLK ook van haar donateurs een bijdrage vraagt.
Indien een bijdrage wordt gevraagd voor deelname aan een excursie, zal dit altijd van te voren duidelijk worden aangegeven op onze website in de evenementenkalender.

Wat ziet GLK als ‘uw gezinsleden’?

Uw partner en eventuele thuiswonende kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

Ik wil graag een lezing laten verzorgen door Geldersch Landschap & Kasteelen. Kan dat?

Speciaal voor uw vereniging, ouderenbond of ander gezelschap kunt u een lezing laten verzorgen. Een boswachter neemt u met een powerpointpresentatie mee mee naar de mooiste natuurterreinen en kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ook gerealiseerde natuur- en erfgoedprojecten passeren de revue.
Een lezing kost € 100,00 inclusief reiskosten en btw. Lees meer over informatie op maat of een lezing boeken.

Ik wil graag een prive excursie voor mijn eigen groep. Kan dat?

U kunt speciaal voor uw familie-uitje, bedrijfsuitje of andere gelegenheid een excursie laten verzorgen over een van onze landgoederen of door een natuurgebied. Onze boswachters kennen als geen ander de mooiste plekjes. Ze vertellen over planten- en diersoorten, ontstaans- of bewonersgeschiedenis, beheer van de terreinen en andere wetenswaardigheden. Bekijk de mogelijkheden.

Waarom wordt er blad geblazen in het najaar?

Blad blazen is soms noodzakelijk op veel belopen wegen en paden. Als voeten van wandelaars en banden van voertuigen bladeren steeds in het zand van de paden drukken, wordt de bodem vettig en gaat vocht vasthouden. Je krijgt dan modderpaden en het pad gaat uiteindelijk stuk. Dat willen we voorkomen. Bovendien vinden veel wandelaars modderige paden vervelend.
Bladblazen is niet schadelijk voor insecten; zij kruipen weer onder de bladeren vandaan. Een positief effect heeft bladblazen op paddenstoelen die op boomwortels leven; deze doen het beter als er geen blad op de grond ligt.
Gelukkig is de periode van bladblazen beperkt. Slechts gedurende enkele weken in het jaar is blad blazen nodig. Op plekken waar het niet nodig is, zal GLK bladblazen achterwege laten.
De huidige bladblazers die medewerkers hanteren, maken gelukkig zo’n 30% minder lawaai dan de oudere versies. Ook vervangt GLK waar mogelijk de oudere benzine bladblazers door accublazers.

Wat kunt u doen als uw hond wordt aangevallen door een zwijn?

In het voorjaar zijn zwijnen vaak agressiever dan anders, omdat ze dan jongen hebben die ze beschermen. Zwijnen vallen echter pas aan als ze zich bedreigd voelen. Een loslopende hond kan zo’n bedreiging vormen, omdat die door zijn jachtinstinct vaak achter de zwijnen aan gaat. Wandelaars die op de paden blijven vormen minder een bedreiging.
Als uw hond wordt aangevallen door een zwijn kunt u het volgende doen:

  • Ga niet zelf tussen het zwijn en uw hond in staan. Een zwijn kan op zo’n moment erg gevaarlijk zijn en u en uw hond ernstig verwonden.
  • Zorg er voor dat u niet tussen de zeug en haar biggen staat. Dat is extra bedreigend voor de zeug.
  • Maak lawaai om het zwijn te verjagen en zorg dat u op veilige afstand komt van de zeug en haar biggen.

Tip: houd uw hond in het voorjaar aangelijnd in het bos. Ook niet gevaarlijke dieren, zoals jonge reetjes, hebben hun rust hard nodig.
De stichting stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten. Wel willen we het graag van u weten, als u een incident heeft meegemaakt op één van onze terreinen. U kunt het melden per mail of telefoon (026) 355 25 55.

Mag ik zoeken met een metaaldetector op terrein van GLK?

Nee, het zoeken naar vondsten in de bodem in een gebied van GLK met een metaaldetector wordt niet toegestaan.

Ik heb een vraag, maar weet niet bij welke instantie ik terecht kan.

Landschapsbeheer Gelderland
Op eigen terrein bijdragen aan het cultuurlandschap en biodiversiteit? Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland vindt u informatie over erfinrichting, aanleggen en beheren van landschapselementen in het buitengebied en tips om bij te dragen aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken voor allerlei dieren.

GNMF Helpdesk
Loopt u tegen natuur- en milieuproblemen in uw omgeving aan? Maakt u zich zorgen over uitbreiding van campings en recreatie in natuurgebieden, over wijzigingen in bestemmingsplannen of gebrekkige milieuhandhaving? Ziet u dat er bomen gekapt worden zonder dat de reden duidelijk is of herplant gaat plaatsvinden? Neem dan contact op met de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Natuurbeherende organisaties in Gelderland
Gaat het over een specifiek natuurgebied, dan kunt u terecht bij de organisatie die het terrein in bezit heeft. In Gelderland zijn dat Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, de diverse gemeentes, Gelders Particulier Grondbezit, Kroondomeinen en Defensie.

Expertise GLK
Met vragen over natuurterreinen, landgoederen, cultuurhistorie, gebouwen en collecties van Geldersch Landschap & Kasteelen verwijzen wij u  graag naar één van onze deskundige medewerkers.