Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie

Op 25 mei maakten Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland bekend samen tot een “Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie” gekomen te zijn.

Het samenwerkingsverband LandschappenNL – waar Geldersch Landschap & Kasteelen ook toe behoort – waardeert dat partijen hiermee laten zien te willen bewegen, om tot een oplossing te komen die ecologie en economie weer vooruit helpt. In een tijd waarin standpunten verhard zijn en de discussie over reductie van stikstofuitstoot in een impasse is beland.

Wij zien het Versnellingsakkoord als een stap voorwaarts om uit deze impasse te komen. Het akkoord vraagt een investering in economie èn ecologie; de natuur heeft te lang geleden onder de overmaat aan stikstofemissie, de biodiversiteit in Nederland zit op een dieptepunt.

Elementen uit het Akkoord als het versneld reduceren van de stikstofuitstoot van 26 naar minimaal 40% in 2030, het wegnemen van alle piekbelasters, maar ook het perspectief bieden aan een duurzame landbouw, zijn waardevol. LandschappenNL acht het wettelijk verankeren van de doelstellingen daarbij absoluut noodzakelijk. We onderschrijven dan ook het voornemen van de partijen om de Raad van State het Akkoord voor te leggen; een tweede PAS-debacle dient voorkomen te worden.

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland, stikstofemissie is daarvoor een van de hoofdoorzaken. De impasse voort laten duren is geen optie: niets doen zal leiden tot een verdere afname van de biodiversiteit en van de kwaliteit van het landschap. LandschappenNL hoopt dat de nieuwe regering dit Akkoord gaat benutten als basis voor een aanpak die de natuur daadwerkelijk herstelt en de vergunningverlening zeker stelt.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.