Historische erfbeplanting terug

Dankzij een flinke bijdrage van het Dinamofonds, dat zich sterk maakt voor het behoud van onze leefomgeving, kunnen we in 2023 aan de slag om landschapselementen als houtwallen, knotbomen, heggen, boomgaarden en hagen terug te brengen in het landschap. Dat gaat gebeuren op landgoed Staverden en rondom Twello in de natuurgebieden Zwarte Kolk , Hunderen , Kraaigraaf en Klein Noordijk.

© Arie de Knegt

Landgoed Staverden
Op het landgoed staan een aantal bijzondere boerderijen. Om verschillende redenen is in de loop der tijd op een aantal erven de kenmerkende historische erfbeplanting verdwenen. Het is de wens van GLK om deze nu bij twee boerderijen in ere te herstellen. Hiermee zal niet alleen de uitstraling en historische karakter van het erf worden verbeterd. Het terugbrengen van deze landschapselementen zal ook van betekenis zijn voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit in het gebied.

IJsselvallei
Dit oude cultuurlandschap met een slingerende rivier, graslanden, houtwallen en poelen is een herinnering aan het agrarische landschap van vóór de ruilverkaveling. Dit kleinschalige kampenlandschap met verspreid staande boerderijen ontstond tussen de 14e en 17e eeuw op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. GLK beheert in de IJsselvallei een aantal karakteristieke gebieden: Zwarte Kolk , Hunderen , Kraaigraaf en Klein Noordijk .
Naast het opnieuw aanplanten van elementen gaan we in deze gebieden ook een aantal nog aanwezige landschapselementen herstellen door het snoeien van houtwallen en knotwilgen en het opschonen van een poel.

Nut
Hagen, bomen, houtwallen en -singels hadden veel nut in het oude landschap. Houtwallen dienden bijvoorbeeld als vee- en windkering. Bovendien werden de bosjes gebruikt voor houtproductie. Door grootschalige landbouw zijn veel houtwallen in de loop der tijd verdwenen.

Natuur
Deze elementen hebben een grote waarde voor de natuur. Veel dieren en planten huisvesten zich namelijk in wallen, bomen, heggen en hagen en ze zijn bovendien ook belangrijk voor de waterhuishouding.  In houtwallen zijn verschillende plantensoorten te vinden. Vroeg in het voorjaar groeien hier bosanemoon en speenkruid. Ook kruidachtige planten zoals valeriaan, salomonszegel en de geneeskrachtige moerasspirea zijn hier te vinden. Knotwilgen zijn van belang als woonplek voor allerlei dieren, planten, paddenstoelen en korstmossen.  Bloeiende wilgen bieden bovendien voeding aan heel veel verschillende insecten. Vooral hommels zijn goede klanten, evenals mieren, vlinders en het wilgslakje.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.