Kraaigraaf en Zwarte Kolk

Kaaigraaf vijver
Zwarte Kolk bloem
Kaaigraaf knotwilg

Kraaigraaf en Zwarte Kolk

Vlakbij Twello liggen graslandjes omgeven door singels en bosjes. Kraaigraaf bestaat uit stroken loofbos langs een kronkelige, oude watergang en enkele natte graslanden. Aan de grote poel heeft het iets verderop gelegen Zwarte Kolk haar naam te danken.

Hoe het landschap ontstond

De Zwarte Kolk ligt in het buitengebied van Twello. Het bestaat uit kleine graslanden omgeven door houtwallen en singels. Op het laagste punt ligt een waterpartij, waar zich regenwater of kwelwater verzamelt. Het natuurgebied ligt tussen grotere percelen die door ruilverkaveling zijn ontstaan. Het gebied is al wandelend of fietsend goed te bekijken vanaf de Zwarte Kolkstraat.

André de Bonte

Waarom is dit natuurgebied belangrijk?

De Zwarte Kolk is een kleinschalig en oud landschap. Dankzij natuurontwikkeling door GLK ontwikkelt zich een steeds grotere diversiteit aan flora en fauna, waar dit landschap zich van oorsprong goed voor leent.

Help ons dit natuurgebied te beheren

Planten en dieren Kraaigraaf

In het bosje vinden veel vogelsoorten een goede broedplaats of uitvalsbasis. Tjiftjaf en roodborst zijn in het voorjaar regelmatig te horen.

Heerlijkheid Beek roodborstje

Fauna

In het aangrenzende moerasgedeelte komen veel kikkers en andere amfibieën voor. Omdat het bosje vrij geïsoleerd tussen de landbouwgronden ligt, gebruiken reeën het regelmatig als vluchtplaats. In de zomer wemelt het gebied rond het bosje van de sprinkhanen. De vele soorten planten bieden een goede voedselplaats voor vlinders, zoals distelvlinders, zwartsprietdikkopjes en bruin zandoogjes. Langs de poelen komen ook waterjuffers en libellen voor, zoals de weidebeekjuffer.

Flora en beheer

Het bos bestaat uit populier met een struiketage van diverse loofboomsoorten, zoals zoete kers en haagbeuk. De kruidlaag is rijk aan soorten die op vochtige, wat voedselrijkere bodems gedijen: braam, hondsdraf en gele lis. Hier komt ook het zeldzame muskuskruid voor. Na de natuurontwikkeling is in de graslanden in korte tijd een bijzondere plantengroei ontstaan, met vele soorten die het goed doen op vochtige of natte, schrale plaatsen. Hier groeien biezenknoppen, holpijp, rietorchis, brunel en, in grote hoeveelheden, grote ratelaar.

Beheer

Voornaamste doel voor de Kraaigraaf is het verhogen van de botanische waarden door een verschralingsbeheer van de graslanden. Het bos mag zich spontaan ontwikkelen.

Planten en dieren Zwarte Kolk

Een kleinschalig en oud landschap is een goede omgeving voor veel planten en diersoorten. Ook bij het water zijn veel soorten te vinden.

Zwarte Kolk buizerd

Flora en fauna

Verschillende dieren voelen zich thuis in Zwarte Kolk. Amfibieën en libellen zijn rond de kolk te vinden. De houtwallen en bosjes zijn voornamelijk het terrein van vogels zoals buizerd, wilde eend en houtduif. De hooilanden zijn een geschikte plek voor verschillende vlindersoorten.

Planten
In de houtwallen zijn verschillende plantensoorten te vinden. Vroeg in het voorjaar groeien hier bosanemoon en speenkruid. Ook kruidachtige planten zoals valeriaan, salomonszegel en de geneeskrachtige moerasspirea zijn hier te vinden. Door de natte omgeving rond de kolk groeien hier zowel eenjarige als vaste planten zoals moeraskers, gele lis en grote egelskop.

Kervelse Bos Sletterinkheide valeriaan

Natuurontwikkeling

Geldersch Landschap kreeg Zwarte Kolk in 1996 in beheer. Het terrein was door langdurige bemesting niet erg rijk aan plantensoorten. Inmiddels is de grond voedselarmer gemaakt door de bemeste bovenlaag eraf te halen. Het slib is uit de kolk gebaggerd. De natuurontwikkeling in het gebied is daarmee goed op gang gekomen. Het streven is om een grote diversiteit aan soorten terug te krijgen. De graslanden worden begraasd en spontane bosontwikkeling wordt gestimuleerd.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Zwarte Kolkstraat
Twello

Regio Veluwe – Gemeente Voorst
Verworven 1996 – Oppervlakte 29 ha

Kraaigraaf Zwarte Kolk kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.