De Ehze

De Ehze is een boomrijke oase in het relatief open agrarische landschap van het Berkeldal. Er staan forse loofbomen en rond het huis ligt een brede gracht. Er zijn veel mooie doorkijkjes naar het omliggende landschap.

Locatie

Hogenkampsweg 2
7218 BT Almen

Regio Achterhoek - Gemeente Gorssel
Verworven 1968 - Oppervlakte 16 ha

Voorzieningen

Buitenplaats

In het Berkeldal in de Achterhoek ligt de kleine buitenplaats De Ehze. Het huis wordt verhuurd en is in gebruik als zorginstelling. Het huis en directe omgeving zijn daarom niet te bezoeken. In het parkbos en de omgeving kan wel worden gewandeld en gefietst. In de buurt ligt een bushalte.

Bomen en dieren

In het parkbos staan verschillende soorten oude loofbomen. Er leven veel vogels en vleermuizen.

Er staan eiken, beuken, linden, hazelaar en platanen in het parkbos. Op de leemhoudende beekdalbodem onder de bomen groeit een kruidlaag met klimop, grootbloemige muur en framboos.

Vogels en vleermuizen

In de oude bomen komen vogels als bosuil, specht en wielewaal voor. Bij de waterpartijen wordt de ijsvogel veel gezien. De holen en spleten in de oude bomen zijn schuilplekken voor de hier talrijk voorkomende rosse vleermuis.

Wist u dat?

Het oorspronkelijke toegangshek van De Ehze staat nu ergens anders. In het begin van de 19e eeuw zijn veel kostbaarheden van het landgoed en uit het huis verkocht. Zo is het fraaie toegangshek van De Ehze terechtgekomen op landgoed Het Medler bij Vorden, waar het nu nog steeds staat.

Landschapsstijl

Het huis is van recente datum, al wordt deze plek al heel lang bewoond. In het begin van de 19e eeuw werd het park heringericht in landschapsstijl. Er kwamen een vijver en slingerende paden. De restanten van een oudere formele tuin die rond 1700 werd aangelegd zijn nog steeds in het landschap te zien.

De buitenplaats heeft een monumentale brug met hekposten als entree. Op het landgoed staat verder een houten vakantiehuis uit 1900.

Geschiedenis

De Ehze werd rond 1300 gesticht door een tak van de familie Van Heeckeren. Het huidige huis is van 1918. Er is op deze plek veel herbouwd.

Een van de eerdere huizen op deze plek werd gebouwd in 1610. Dit moet een mooi huis geweest zijn, ‘meer gelijkend op een vorstelijke dan op een edelmanswoning’. In 1647 kwam er een volgend huis, dat in 1730 grondig werd verbouwd. Na 1812 raakte het huis in verval. Het werd in het midden van de 19e eeuw gerenoveerd. Van dit gerenoveerde huis resten sinds 1918 alleen de kelders. In dat jaar werd het huidige huis gebouwd.

Herbergier

Het oorspronkelijke landgoed was groter dan het huidige huis met het parkbos. Het viel in 1921 in twee gedeelten uiteen. Huis en parkbos kwamen in dat jaar in handen van de familie Vellinga. Een nazaat van de familie schonk het in 1986 aan Geldersch Landschap. Nu is hier de ‘Herbergier’ gevestigd, een kleinschalige woonvorm voor mensen met een vorm van dementie.

Beheer

De Ehze wordt zo beheerd dat de cultuurhistorie van de plek goed zichtbaar blijft. De geschiedenis moet van het landschap af te lezen zijn. De restanten van de formele tuinaanleg uit 1700 worden in stand gehouden. De oude bomen in het landschappelijke parkbos worden onderhouden en waar nodig vervangen door nieuwe boomgroepen.
Lees hier de beheervisie van het ‘t Velde, De Voorst, De Ehze.