Nationale Postcode Loterij

De provinciale landschappen ontvangen een jaarlijkse donatie van de Nationale Postcode Loterij. We zetten dit geld in om natuur en landschap veilig te stellen en beleefbaar te maken. Ook dit jaar mag Geldersch Landschap weer rekenen op een mooie bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van € 937.500,-. Een prachtig bedrag waar we veel mooie dingen mee kunnen doen.

Waardevolle projecten

Mede dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we in 2021 onder meer onderstaande projecten realiseren:

 • Natuurherstel

  Met name de Veluwse natuur heeft veel te leiden onder vermesting en verzuring door stikstofneerslag, verdroging en versnippering. Met diverse maatregelen beschermen we natuurgebieden zodat de biodiversiteit (verschillende soorten planten en dieren) behouden blijft. De waterkwaliteit en waterhuishouding in specifieke gebieden verbeteren we. Woekerende planten zoals Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers worden bestreden ten gunste van waardevolle, kwestbaardere soorten. Ook de aanleg van nieuwe natuur is een speerpunt. Door meer én aaneengesloten leefgebied te creëren, dragen we bij aan een robuust Gelders Natuur Netwerk en uiteindelijk ook aan een robuust Nederlands Natuur Netwerk.

 • Bosomvorming in diverse Veluwse gebieden

  Een natuurlijk, gemengd bos biedt een onderkomen aan veel verschillende soorten dieren en planten. En een stabiel en gevarieerd bos is beter bestand tegen ziekten en plagen. Daarom werkt GLK in de Veluwse gebieden Sysselt, Wekeromse Zand, Hoekelum, Zwaluwenburg, 't Sol, Staverden, Bruggelen, Orderbos aan het ontwikkelen van een bos waar verschillende soorten bomen staan van verschillende leeftijden en waar door zonlicht op de bodem ondergroei voorkomt.

 • Staverden - kwaliteitsimpuls tuin en park

  In 2021 bereiden we de gefaseerde verbetering voor van de landgoedkern. De beplanting in het park en de tuin wordt herzien. De route van - en naar de parkeerplaats wordt eenvoudiger, deels verlicht en de bewegwijzering wordt verbeterd. De omgeving van het bezoekerscentrum knappen we op en zal een prominentere plek krijgen in het geheel.

 • Regulieren - ontwikkelen bloemrijke hooilanden

  De bodem van natuurgebied De Regulieren (Culemborg) kenmerkt zich door klei op veen; in potentie gunstige omstandigheden voor het natuurtype soortenrijk bloemrijk hooiland. Helaas is op diverse plekken de toplaag aan het verdrogen en groeit het ongewenste pitrus. Dit jaar bekijken we welke recente onderzoeken beschikbaar zijn en wat nog ontbreekt om een integraal herstelplan te maken om de gewenste bloemrijke hooilanden door te ontwikkelen.

Doe mee

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland, de loterij ondersteunt nu 99 goede doelen. Door mee te doen met de Postcode Loterij steunt u met 50% van uw inleg de provinciale landschappen én vele andere goede doelen.
Lees meer over de samenwerking van de provinciale landschappen met de Postcode Loterij.

De Nationale Postcode Loterij is  de grootste goededoelenloterij van Nederland. Voor € 13,00 in de maand speelt u al mee. 
Wilt u meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en haar goede doelen, kijk dan op postcodeloterij.nl.