Nationale Postcode Loterij

De provinciale landschappen ontvangen een jaarlijkse donatie van de Nationale Postcode Loterij. We zetten dit geld in om natuur en landschap veilig te stellen en beleefbaar te maken. Ook dit jaar mag Geldersch Landschap weer rekenen op een mooie bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van € 937.500,-. Een prachtig bedrag waar we veel mooie dingen mee kunnen doen.

Waardevolle projecten

Mede dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we in 2020 onder meer onderstaande projecten realiseren:

 • Staverden - kwaliteitsimpuls tuin en park

  Gefaseerd gaan we de omgeving van het kasteel, koetshuis, Basserie, bezoekerscentrum en het park verbeteren. 
  In 2020 beginnen we met een aantal onderdelen. De beplanting in het park en de tuin wordt herzien. De route van - en naar de parkeerplaats wordt eenvoudiger, deels verlicht en de bewegwijzering wordt verbeterd. De omgeving van het bezoekerscentrum knappen we op en zal een prominentere plek krijgen in het geheel.

 • Regulieren - ontwikkelen bloemrijke hooilanden

  De bodem van natuurgebied De Regulieren (Culemborg) kenmerkt zich door klei op veen; in potentie gunstige omstandigheden voor het natuurtype soortenrijk bloemrijk hooiland. Helaas is op diverse plekken de toplaag aan het verdrogen en groeit het ongewenste pitrus. Dit jaar bekijken we welke recente onderzoeken beschikbaar zijn en wat nog ontbreekt om een integraal herstelplan te maken om de gewenste bloemrijke hooilanden door te ontwikkelen.

 • Bosomvorming in diverse Veluwse gebieden

  Een natuurlijk, gemengd bos biedt een onderkomen aan veel verschillende soorten dieren en planten. En een stabiel en gevarieerd bos is beter bestand tegen ziekten en plagen. Daarom werkt GLK in de Veluwse gebieden Bruggelen en Orderbos aan het ontwikkelen van een bos waar verschillende soorten bomen staan van verschillende leeftijden en waar door zonlicht op de bodem ondergroei voorkomt.

 • Wekeromse Zand - heidekoeien 

  In 2006 haalden we het oude ras de heidekoe terug naar Nederland. Eeuwenlang graasde deze robuuste soort op de heide en dat willen we graag in stand houden. Dit jaar geven de heidekoeien een groter leefgebied in het Wekeromse Zand. Als de dieren grazen houden ze het landschap open en schraal, wat goed is voor de heide en biodiversiteit.

 • Tongerense Heide – verwerving grond

  Een terrein van 36,5 hectare bos ligt precies op de overgang van het droge, hoger gelegen heidegebied naar het laaggelegen natte Wisselse Veen. Met de aankoop stellen we een waardevolle verbindingszone veilig met als doel deze weer te ontwikkelen tot een vitaal bos en de biodiversiteit te vergroten.

Doe mee

De Nationale Postcode Loterij is de grootste goededoelenloterij van Nederland, de loterij ondersteunt nu 99 goede doelen. Door mee te doen met de Postcode Loterij steunt u met 50% van uw inleg de provinciale landschappen én vele andere goede doelen.
Lees meer over de samenwerking van de provinciale landschappen met de Postcode Loterij.

De Nationale Postcode Loterij is  de grootste goededoelenloterij van Nederland. Voor € 13,00 in de maand speelt u al mee. 
Wilt u meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en haar goede doelen, kijk dan op postcodeloterij.nl.