Educatie

Als natuur- en erfgoedorganisatie richten wij ons op bewustwording van het belang van natuur en erfgoed. Educatie draagt daaraan bij. Vanuit onze statuten is educatie geen hoofdtaak, maar wel een wezenlijke manier van interactie met onze omgeving om onze doelen te realiseren.

Visie op educatie

Educatie is het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden om te leren. Dit doen we door het organiseren van activiteiten of creëren van materialen die gericht zijn op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht door beleving, het verdiepen van meningen en opinies, en het verhogen van bekwaamheden.
Met georganiseerde educatieve programma’s richten we ons op leerlingen uit het primair onderwijs. Het is de ambitie van GLK om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doorgaande leerlijnen.
Informele educatie kan overal plaatsvinden. Het wordt veelal minder bewust ervaren als een georganiseerde activiteit. Dit informele leren kan zowel een individuele ervaring zijn als een ervaring in een groep.

Doel

Het educatieve doel is: het creëren van actieve betrokkenheid bij GLK. Hiermee bedoelen we betrokkenheid die verder reikt dan de activiteit zelf. Bijvoorbeeld doordat er vragen worden gesteld die men later pas kan beantwoorden, dat er herhaalbezoek plaatsvindt, dat er na de activiteit contact is of dat de ervaring een rol blijft spelen bij de bezoeker. Actieve betrokkenheid is niet altijd meetbaar. Wel kunnen er in het educatieve materiaal keuzes worden gemaakt die de betrokkenheid bevorderen.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.