Reactie open brief verleden Zypendaal

© Rein de Jong

Vandaag werd ik verrast door uw open brief en symbolische factuur naar aanleiding van een recente situatie waar u contact heeft gezocht met onze organisatie om uw initiatief, het tastbaar maken van het slavernijverleden van huis Zypendaal, te faciliteren.

Ik heb begrip voor het feit dat u teleurgesteld bent over de manier waarop u bejegend bent. Wij ontvangen jaarlijks talrijke verzoeken voor fotoshoots, video- en geluidopnames in de door ons beheerde monumenten en tuinen. Van youtubers tot bruidsparen, reclamebureaus tot artiesten enzovoort. Deze aanvragen vergen begeleiding van onze medewerkers en daarom hanteren we standaard tarieven voor dergelijke verzoeken. Uiteraard kan daarvan worden afgeweken wanneer een initiatief aansluit bij onze doelstelling. U geeft terecht aan dat er geen inhoudelijke reactie is geweest op uw verzoek, want dat zou in dit bijzondere geval gepast zijn geweest. Bovendien besef ik dat u het als extra pijnlijk ervaart dat er om een financiële bijdrage gevraagd wordt wanneer juist het verhaal van door slavernij vergaarde rijkdommen het onderwerp is.

Ik hoop dat dit eerste – slecht verlopen – contact met onze organisatie hersteld kan worden, want ik zie juist een gedeeld belang en raakvlakken, die uw en onze doelstellingen verbinden en mogelijk versterken.

Het doel van onze stichting is het behouden van natuurlijk en cultureel erfgoed en het doorgeven ervan aan volgende generaties. We beheren natuur en erfgoed om het door jong en oud te laten beleven en houden de geschiedenis levend door verhalen te vertellen. Uw drijfveer is om tot nu toe verborgen perspectieven te belichten, zoals de relatie tussen landgoederen en koloniale arbeid; in dit geval over de historische relatie tussen de familie Brantsen, hun bezittingen zoals landgoed Zypendaal en de plantage Vossenburg in Suriname. En daar vinden we elkaar. Ook wij zijn bezig om die verborgen geschiedenis steeds meer boven water te krijgen en zichtbaar te maken. Onze conservator staat in contact met verschillende onderzoekers zoals Bert Koene en de onderzoekers verbonden aan het project ‘Sporen van slavernij in Gelderland.’ Recent hebben wij de publiekspresentatie in huis Zypendaal aangepast, waarbij melding wordt gemaakt van het koloniale verleden van de familie Brantsen. Daarnaast is een bezoekersgids voor huis Zypendaal in ontwikkeling waarin dit aan bod zal komen en zal de informatie op de website over huis Zypendaal aangevuld worden. We werken graag samen met partners om meer onderzoek te doen, want onze eigen capaciteit is beperkt. Waar mogelijk proberen we verhalen van derden te versterken. Zo staan we in contact met de organisatie Reframing HERstory over hun theaterproductie Anna.

Ik kan niet anders dan erkennen dat er bij de eerste reactie op uw verzoek te snel een standaardantwoord is gegeven zonder op de inhoud van uw verzoek in te gaan. Ik wil u dan ook graag van harte uitnodigen om persoonlijk kennis te maken en te ontdekken wat onze organisaties willen bereiken en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Ik hoop dat u ons deze kans geeft.

Hoogachtend,

Peter van den Tweel,
directeur-bestuurder
Geldersch Landschap & Kasteelen

Naar de open brief ‘Rekening voor koloniale dwangarbeid

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.