Noodklok over Misterweg Winterswijk

© Eline de Jong

Natuurorganisaties luiden de noodklok over het voornemen voor een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg bij Winterswijk. De locatie ligt precies in de zone die in aanmerking komt om de verstoorde robuuste ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Korenburgerveen, Wooldse Veen en Bekendelle te herstellen. Het doel is onder meer om de leefgebieden van de das, de kleine ijsvogelvlinder en de gladde slang met elkaar te verbinden.

Gezamenlijke gebiedsvisie

De beoogde locatie ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Omvorming betekent niet alleen ruimtebeslag en versnippering van het gebied maar leidt ook tot extra verkeer en milieubelasting van de kwetsbare omgeving. Enkele jaren geleden bleek dat zonder dat natuurorganisaties op de hoogte waren gesteld het bedrijf HSF mocht uitbreiden in de verbindingszone. Naar aanleiding van deze situatie bij HSF zijn diverse partijen, waaronder de natuurorganisaties, alsnog samen met de gemeente in gesprek gegaan. Doel daarbij was om te komen tot een gezamenlijke gebiedsvisie waarbij herstel en ontwikkeling van de ecologische zone onderdeel zou zijn. Daarbij is vooraf juist uitdrukkelijk meegegeven om geen grondclaims te leggen. Iets wat de gemeente nu juist wel wil doen voordat de gebiedsvisie tot stand is gekomen. Daarmee worden bepaalde ontwikkelrichtingen voor de ecologische zone bij voorbaat al onmogelijk gemaakt.

Donderdag vergadert de Winterswijkse raad over het voornemen. Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen roepen de gemeenteraad op om niet in te stemmen met de voorkeurslocatie en eerst de uitkomsten van het gebiedsproces af te wachten. Daarbij speelt mee dat de gemeente geen harde garanties wil geven dat de ecologische verbindingszone alsnog tot stand zal komen. Bovendien zijn er de nodige alternatieve locaties voor nieuwe bedrijvigheid en bestaat er lokaal maar ook regionaal nog ruimte op bestaande bedrijventerreinen.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.