De mening van Gelderlanders

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 hebben vijf Gelderse natuurorganisaties door middel van een enquête in kaart gebracht wat volgens Gelderlanders de belangrijkste groene thema’s zijn. Daarbij is ook de natuurbeleving van Gelderlanders meegenomen, net als de perceptie van wie (financieel) verantwoordelijk is voor het beheer en behoud van natuur en landschap in Gelderland.

© Koos Dansen

De inwoners van Gelderland hechten groot belang aan natuur, zowel in natuurgebieden als in de directe omgeving. Zij willen dat de provincie de regie neemt in natuurherstel en -bescherming,  én ze zijn graag bereid om zelf mee te helpen. Dat bleek uit een enquête opgezet door de natuurorganisaties in Gelderland.

“Gelderlanders vinden dat de provincie de regie moet nemen bij ruimtelijke vraagstukken.”

Een opdracht voor de provincie!

Meer nodig om droogte te voorkomen
Afgelopen jaren had Gelderland te maken met periodes van ernstige droogte, waarin sprake was van watertekort voor natuur en landbouw. De droogte baart zorgen en meer dan de helft van de respondenten vraagt om meer maatregelen daartegen. Dit is vooral een taak van de provincie, vinden mensen.
De provincie moet daarnaast zorgen dat minder drinkwater wordt verbruikt en dat water goed wordt vastgehouden. Voor niet-consumptief drinkwatergebruik zou een hogere prijs gevraagd moeten worden, vindt de helft van de respondenten. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren en bedrijven moet snel verboden worden.

Landbouw is belangrijk voor beheer van het landschap
Tweederde van de Gelderlanders vindt dat boeren natuur en landschap in hun bedrijfsvoering moeten opnemen. Gelderlanders vinden dat de rijksoverheid hier samen met de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor heeft. De inspanningen van boeren vragen om een passende financiële beloning.

Inwoners vragen betere bescherming van natuur
Gelderlanders vinden dat er meer moet gebeuren om natuur te beschermen en te herstellen. Vooral het bestrijden van droogte, beschermen van natuur, oplossen van het stikstofprobleem en het aanleggen van verbindingszones en nieuwe natuur zijn veelgenoemde maatregelen. Ook vinden zij dat er voldoende ruimte en rust voor dieren moet zijn. Gelderlanders recreëren graag en regelmatig in de natuur.

Een groene leefomgeving
Bomen in elke straat en groenvoorzieningen in elke wijk. Dat is wat mensen belangrijk vinden voor de woonomgeving. Voor water, klimaat en leefbaarheid willen respondenten een verplichte minimale hoeveelheid groen in de wijk en minder bestrating en tegels.
Een derde van de inwoners werkt als vrijwilliger nu al mee aan groen in de buurt, of wil dat in de nabije toekomst doen. Eenvijfde werkt als vrijwilliger voor natuur- en landschapsbeheer of wil dat gaan doen. Eenvijfde van de inwoners is bereid om expertise in te brengen voor projecten en plannen. Een meerderheid van de inwoners vindt dat de provincie groen vrijwilligerswerk financieel moet ondersteunen.

Bekijk alle uitslagen van de enquête.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.