Brede steun droogtemaatregelen Achterhoek en Liemers

In de Achterhoek en Liemers is brede steun van bestuurlijke en maatschappelijke partners voor het nemen van maatregelen tegen droogte. Door H+N+S Landschapsarchitecten en Witteveen & Bos is onderzoek gedaan dat heeft geresulteerd in het rapport ‘het Watersysteem in Balans’. Dat onderzoek helpt de samenwerkende partijen, waaronder GLK, om de uitvoering op te pakken.

De gezamenlijke aanpak begon in 2019 vanwege de noodzaak om samen de gevolgen van extreme weersomstandigheden, met name droogte, aan te pakken. Ondanks dat betrokken partijen uiteenlopende belangen hebben. De maatregelen als het aanleggen van droogtestuwtjes worden samen met grondeigenaren genomen. Er wordt ook geëxperimenteerd met meer ingrijpende maatregelen in de landgoederenzone Baakse Beek. Deze beek wordt breder en minder diep gemaakt waardoor er meer ruimte is om het water in het gebied vast te houden. Het rapport ‘het Watersysteem in Balans’ biedt een gezamenlijk inzicht in mogelijke maatregelen, consequenties voor de openbare ruimte en het bereiken van doelen en kosten.

© Matthijs de Vos

Ook maatregelen tegen (te) natte periodes
Alle partijen zijn blij dat het rapport aangeeft dat zij met concrete maatregelen samen aan de droogte kunnen werken. Ze realiseren zich dat niet alle maatregelen makkelijk zijn en direct uitvoerbaar. Verder benadrukken zij de noodzaak om te anticiperen op (extreem) natte periodes. Passief blijven is geen optie, aangezien natuur, landbouw, cultuurhistorie, landschap en woonomgeving toenemende schade ondervinden als er geen inspanningen worden geleverd voor een betere balans tussen te droog en te nat.

Al samen aan de slag
Samen met Waterschap Rijn en IJssel heeft GLK recent in de Vennevertlose Beek takken, stammen en stobben uit het omliggende bos aangebracht. Deze natuurlijke dammetjes houden zand vast, dat door de stroming wordt meegevoerd. Door iets verder stroomopwaarts regelmatig zand in de beek in te brengen (een zogenaamde zandmotor) wordt dit proces versneld. Zo komt na verloop van tijd de bodem van de beek omhoog en houden we meer water vast in natuurgebied Masterveld bij Winterswijk. Voorafgaand is goed nagedacht over deze en vervolgmaatregelen. De komende jaren monitoren we het effect op de natuur in de praktijk.

Wie werken samen aan deze opgave?
De samenwerkende partners in de Aanpak Droogte Achterhoek en Liemers zijn: Provincie Gelderland, Waterschap Rijn & IJssel, gemeenten, Achterhoek Ambassadeurs, natuurorganisaties, Landbouworganisatie LTO Noord en Waterbedrijf Vitens.

Kosten voor de maatregelen
De provincie neemt de kosten voor de maatregelen mee in de financiële afspraken met het Rijk. De gemeenten maken de maatregelen onderdeel van het ruimtelijk beleid. Het waterschap neemt de maatregelen op in het investeringsprogramma. De natuurorganisaties, LTO Noord en Vitens zeggen steun toe aan deze maatregelen.  

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.