Scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar

Drie traditionele boerderijen in de buurt van Winterswijk. Een oud boerenlandgoed met fraai eikenbos, houtwallen, bloemrijk hooiland en vennetjes.

Locatie

Hijinkhoekweg
Woold

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 1971 - Oppervlakte 132 ha

Voorzieningen

Schatkist - Scholtengoed Hijink

Om mee te nemen

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Scholtengoed

Drie traditionele boerderijen in de buurt van Winterswijk. Een oud boerenlandgoed met fraai eikenbos, houtwallen, bloemrijk hooiland en vennetjes.

In een schitterend bosrijk coulisselandschap liggen de boerderijen Hijink, Aarnink en De Haar. Het zijn oude agrarische landgoederen van ‘scholten’. Dat waren rijke boeren die de schakel vormden tussen de adel en de horigen. Scholten hadden speciale privileges, waardoor hun bezit flink kon uitgroeien.

Kleinschalig
Hijink is de centrale boerderij van het scholtengoed. Dit scholtengoed is een van de grootste in de buurtschap het Woold. In dit gebied is nooit grote ruilverkaveling gepleegd. Het landschap is daardoor afwisselend, kleinschalig en rijk aan plant- en diersoorten. 

Wandelen en fietsen

De scholtengoederen liggen aan de Hijinkhoekweg. Parkeren kan langs de weg, bij huis Hijink of op de Haar met de kruising Rouwershofweg.

Het gebied is bij uitstek geschikt voor wandel- en fietstochten. Bij boerderij De Haar is een bushalte en een informatiepunt met picknicktafels. Het is een goed beginpunt voor een mooie wandeling of een fietstocht. Door buurtschap het Woold lopen een aantal fietsroutes, waaronder de route Winterswijk-Woold.
Gelderse routes biedt de 49 km lange fietsknooppuntenroute Woold en Water.

Een bos vol verhalen

Bekijk meer

Wist u dat?

Het Woold ligt dicht bij de Duitse grens. Aan de vooravond van de bevrijding in 1945 vond er een tankslag plaats...

Winterswijk werd in maart 1945 door Engelse tanks bevrijd. Die kwamen opgerukt uit het Duitse plaatsje Bocholt, even over de grens. Om Winterswijk te bereiken moest eerst een hevige strijd worden geleverd met Duitse militairen die vanuit Bocholt het Woold waren ingevlucht. Er werden door de Engelsen 60 Shermantanks ingezet, waarvan er 10 in het gebied verloren gingen. 

Landschap

Opvallend in het afwisselende landschap zijn de fraaie oude eikenbossen met de rijke ondergroei. In het zuiden van het goed bevindt zich nat gebied met vennetjes.

De eikenbossen zijn te danken aan een oude bepaling. De scholte van Hijink was namelijk verplicht om brandhout te leveren aan de heer in Bredevoort. In de oude eikenbossen staat veel wintereik. Deze boomsoort heeft een rijke ondergroei van soorten als zoete kers, dalkruid, groot heksenkruid, kamperfoelie en inlandse vogelkers.

Bloemrijk hooiland
Hier en daar zijn akkers en graslandjes afgeplagd en is de afwatering ongedaan gemaakt. Zo keren de oude vennetjes en het bloemrijke hooiland weer terug. Er groeien veel bijzondere plantensoorten. Er staan grote ratelaar, heidekartelblad en verschillende soorten orchideeën. Ook het zeldzame vetblad komt hier voor.

Dieren
Door de grote afwisseling in het gebied komen er veel diersoorten en vooral vogels voor. In de hoge eiken broedt de wielewaal. Het is ideaal gebied voor de zeldzame ortolaan. Bij de vennetjes komen soorten voor als de dodaars en de ijsvogel. In het natte gebied leven veel kikkers. Op de weilanden en in de akkers zijn in de schemering reeën te zien.

Geschiedenis

Het scholtengoed is een landschap met een grote cultuurhistorische waarde. Het zijn oude ‘boerenlandgoederen’ waarin de geschiedenis tastbaar aanwezig is.

De ‘scholten’, de herenboeren in het gebied, vormden vanaf te late middeleeuwen tot in de 18e eeuw de schakel tussen de adelstand en de overige horigen. Ze hadden een aantal privileges en waren bijvoorbeeld vrijgesteld van het afdragen van land bij overerving. Zo kon het bezit van de scholten uitgroeien tot grote landgoederen. 

Samengevoegd
Hijink was het hoofdgoed, Aarnink en De Haar waren kleiner. Hijink komt al in de 17e eeuw in de boeken voor. Boerderij Aarnink is gebouwd in 1880 en staat op de plaats van een oude pachterswoning. Het werd in 1985 verworven. Hijink werd in 2009 verworven. Het centrale deel van het scholtengoed is nu weer samengevoegd.

Beheer en onderhoud
Het karakter van het oude scholtengoed wordt in stand gehouden. Door middel van extensieve landbouw en gericht bos- en waterbeheer worden de natuurwaarden van het eikenbos en het vennengebied versterkt. Met projecten wordt gewerkt aan de terugkeer van de ortolaan. Dat is een vogelsoort die gezien kan worden als ‘ambassadeur’ voor het gebied. 

Beheer

Op Hijink, Aarnink en De Haar houden we het karakter van een oud scholtengoed zo veel mogelijk in stand. Hierbij krijgen vooral de eikenbossen, die cultuurhistorisch en bosbouwkundig van belang zijn, speciale aandacht. Het zuidelijke deel van De Haar is een heideontginningslandschap waarin het accent ligt op natuurbehoud.

Bijzondere waarden
Hijink is een van de grootste scholtengoederen. Het heeft hoge cultuurhistorische waarde door het karakteristieke historische erf met boerderij en bijgebouwen. In de boerderij zijn nog twee betegelde schouwen aanwezig. Op Aarnink liggen diverse leemkuilen. Op De Haar staat een replica van een aardappelschuurtje. 

Beheer in een notendop
Het beheer van het scholtengoed Hijink is gericht op behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van het kleinschalige agrarische landschap, waarbij de situatie van rond 1850-1900 richtinggevend is. Zo moeten bij een eventuele verbouwing van een huis of gebouw de typische Winterswijkse karakteristieken behouden blijven. Ook proberen we de landbouw – eeuwenlang de belangrijkste bedrijfstak op een scholtengoed – voort te zetten in een moderne variant.