Landgoed Duno

De fantastische ligging op de stuwwal aan de Nederrijn, met spectaculaire uitzichten en spontaan ontspringende beken, maken de Duno in ecologisch opzicht uniek in Nederland. Het voormalige landgoed herbergt tal van cultuurhistorische relicten. Het is een geliefd recreatiegebied.

Locatie

Fonteinallee 2b
6865 ND Doorwerth

Regio Veluwe - Gemeente Renkum
Verworven 1932 - Oppervlakte 68 ha

Voorzieningen

Wandelen

In het gebied is een rode paaltjesroute uitgezet van ongeveer 5 km, die begint bij kasteel Doorwerth aan de Fonteinallee 2b te Doorwerth.
Over de Duno loopt klompenpad het Dorenweertsepad (13 km), die begint bij het vlakbij gelegen kasteel Doorwerth.

Een gedeelte van de Duno is een honden-losloopgebied. Dit staat ter plekke aangegeven. Op alle andere stukken moeten honden aan de lijn.

Azalealaan

Van medio mei tot begin juni is het genieten van een zee van kleur in het bos tussen Doorwerth en Heveadorp. De Azalealaan staat dan volop in bloei. Het laantje, dat begint met een fraai toegangshek, dateert uit de 19de eeuw.

 

BuitenGewoon Radio

In het radioprogramma BuitenGewoon van Omroep Gelderland vertelt boswachter Ben Oosting over de geschiedenis van het gebied, de vergissing waardoor de Azalealaan op het landgoed ineens veel meer kleur kreeg dan eigenlijk was bedoeld en over de sleutelrol die het landgoed had in Vroege Middeleeuwen vanwege de ligging.

Rode route wandelen over de Duno
parkeerplaats kasteel Doorwerth
Fonteinallee 2b
6865 ND Doorwerth

Rechtstreeks naar de Azalealaan
parkeerplaats Landgoed Duno
Dunolaan 45
6869 VB Heveadorp

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Mountainbiken

De mountainbikepaden in het heuvelachtige Duno zijn onderdeel van een langere route rondom Ooosterbeek. Naar de route.

Uniek gebied

De Duno herbergt veel cultuurhistorische schatten. Zoals de Hunnenschans, een middeleeuwse ring-walburcht (nu rijksmonument). Bijzonder is ook de hoeveelheid cementrustiek in de tuin, die fraai geïntegreerd is in het heuvelachtige landschap. Ook het wandelpark is van cultuurhistorisch belang door bijzondere elementen zoals de Dunobrug (gemeentelijk monument), de azalealaan en een lindencirkel.

Verder zijn in het gebied (restanten van) hakhoutpercelen aanwezig, evenals oude hakhoutstoven en scheibomen. En er komt beukenhakhout voor, wat zeldzaam is in Nederland.

Gebied vol contrasten

Landschappelijk gezien is het gebied waardevol door het contrast tussen hoog en laag, tussen de stuwwal en de uiterwaarden. Dit contrast is in het tuinontwerp versterkt.

De natuurlijke vegetatie op de Duno is bijzonder door de afwisseling van hoog/laag, droog/nat en zand/klei. In het gebied komen bijzondere planten en dieren voor. Zo groeien er dichte bermzegge, berghertshooi, gulden sleutelbloem, kruisbladwalstro en een bramensoort die voornamelijk op de Zuid-Veluwe voorkomt. Langs de Fonteinallee komt de ijsvogel voor. Ook zijn boommarters en reeën gesignaleerd. Hotspots voor flora en fauna zijn de Fonteinallee en het Dunoplateau.

Het gebied heeft in de regio een belangrijke recreatieve functie. In combinatie met het aangrenzende kasteel Doorwerth zelfs een landelijke.

Historie

Voor de Tweede Wereldoorlog was de Duno een fraai park met een imposant landhuis dat in gebruik was als hotel. Karakteristiek voor het park waren cementrustieke trappen, rotspartijen, vijvers en watervallen. In Nederland zijn er weinig parken met een vergelijkbare hoeveelheid cementrustiek. Tijdens de Slag om Arnhem is het landhuis verwoest en raakte het park zwaar beschadigd.

In de jaren daarna is het door GLK in de basis hersteld. Een aantal bijzondere landschapselementen zoals de Cascadewaterval, een aantal uitzichten en enkele zwaar beschadigde karakteristieke trappen en bruggen konden echter in die tijd niet met de restauratie worden meegenomen. Enkele jaren geleden heeft Geldersch Landschap & Kasteelen diverse elementen hersteld om een deel van de vroegere grandeur van de Duno terugbrengen.

Beheer

Het beheer van de Duno is vooral gericht op het behoud van de hoge cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarden.

Cultuurhistorie beleefbaar
In het gebied ten zuiden van de Dunolaan is de situatie aan het begin van de 20ste eeuw onze leidraad voor het beheer. Dat betekent ook dat we daar nu eenmalige grotere ingrepen zullen doen om de (cultuur)historie te laten herleven. Denk hierbij aan het herstel van de cementrustieke elementen en van enkele spectaculaire uitzichten. Ook willen we rond het Dunoplateau een hek herplaatsen dat een duidelijk onderscheid maakt tussen tuin en bos. Verder staan het verbeteren van de padenstructuur en het weer aanleggen van terrassen op het programma. Tot slot willen we de plekken waar huizen gestaan hebben (Jagershuis, Berghuis, de Eikenhof) herkenbaar maken door de inrichting eromheen te accentueren. Op de steile zuidhellingen gaan we de huidige begroeiing omvormen naar hakhout. En in de Elzenpas (een kwetsbaar bronnengebied) zullen de vijvers en sprengen beter zichtbaar worden gemaakt.

Natuurlijk houden we ook rekening met bijzondere natuurwaarden. Op een aantal plekken geven we houtproductie extra aandacht.

Zicht op de Rijn
Voor het algemene beheer zijn de belangrijkste punten: de hellingen beschermen, de stilte en donkerte van het gebied bewaken, de dekking voor o.a. reewild verbeteren en de bosstructuur en -samenstelling versterken. Ook zullen het Dunoplateau en de Hunnenschans verschraald worden door een hooilandbeheer van maaien en afvoeren. De uitzichten vanaf het Dunoplateau en vanaf de wandeling bovenlangs de Fonteinallee worden opengehouden. Het beheer van het water gaan we meer afstemmen op natuurwaarden, behalve in het Cascadedal en de Elzenpas, waar cultuurhistorie de belangrijkste waarde vertegenwoordigt (cementrustiek) en natuur nevengeschikt is.
De Hunnenschans zal worden vrijgehouden worden van bomen, struiken en varens. Het cementrustiek zullen we regelmatig inspecteren en ontdoen van eventuele beplanting.
De beide parkeerplaatsen voor bezoekers/recreanten willen we verbeteren wat betreft inrichting en informatievoorziening.

Fauna