Bewoners kasteel Hernen

De eerste vermelding van de ‘heren van Hernen’ is in 1247.

Een eeuw later was de heerlijkheid in bezit van het geslacht Van Driel en van 1406 tot 1646 van de familie Van Wijhe. Onder de familie van Wijhe beleeft het kasteel haar bloeitijd. De Van Wijhe’s behoren tot de ridderschap van Gelre en zijn te vinden in het gevolg van de hertogen van Gelre en op belangrijke bestuurlijke posities. Als burggraven vertegenwoordigen ze het hertogelijk gezag in het Rijk van Nijmegen. Ook bekleden ze de functies van dijkgraaf en richter in hetzelfde gebied.

Sinds 2015 speelt in de publiekspresentatie kasteelheer Reyner van Wijhe een centrale rol. Hij erft kasteel en heerlijkheid Hernen in 1544. Vanuit zijn functie als burggraaf ontmoet hij diverse hoofdrolspelers uit de Europese geschiedenis, zoals landsheer keizer Karel V en landvoogdes Maria van Hongarije. Ook is hij verantwoordelijk voor de bouw van de laatste woonvleugel van het kasteel, en introduceert hij er de vormentaal van de renaissance. Zijn leven, wonen en werken in het jaar van zijn erfenis – 1544 – vormen de rode draad in de rondgang door het kasteel met de `pratende lantaarn’.

In de 17de eeuw wordt kasteel Hernen met bijbehorende gronden verkocht en komt het in bezit van de familie van Steenhuys. Deze koper en zijn nazaten zullen Hernen twee eeuwen in eigendom hebben. Daarnaast hebben zij veel bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden. Onder andere hierdoor wordt het kasteel vanaf de tweede helft van de 18de eeuw vooral door rentmeesters bewoond en verblijven de eigenaren er zelf steeds minder. Het kasteel wordt in de 17de en de 18de eeuw in beperkte mate aangepast, waarbij het middeleeuwse karakter behouden blijft.

De laatste eigenaresse is Anna Mathilda Metelerkamp van Bronkhorst – den Tex. Zij schenkt kasteel Hernen met de omringende tuin in 1940 aan de daartoe opgerichte Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Restauratie volgt waarna het kasteel deels wordt verhuurd aan de A.A.Brediusstichting en deels opengesteld is voor publiek.

Bezoek Kasteel Hernen

Boek je tickets
Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.