Landgoed Hoevelaken

Landgoed Hoevelaken landhuis
Landgoed Hoevelaken landhuis vijver
Landgoed Hoevelaken vijver

Ontdek Landgoed Hoevelaken

De naam is bekend vanwege het nabijgelegen verkeersknooppunt. Maar Hoevelaken is ook een bijzonder landgoed, waar kan worden gewandeld en gefietst.

Waarom is dit landgoed belangrijk?

Hoevelaken is een oud landgoed dat de tand des tijds goed heeft doorstaan. Maar nu Amersfoort en Nijkerk steeds verder oprukken ligt er een grote uitdaging om in dit prachtige stuk natuur ruimte te bieden aan de almaar grotere stroom recreanten.

Help ons dit landgoed te beheren

Natuur

Landgoed Hoevelaken been herfst

Planten

De afwisseling van droge en natte bodem op het landgoed zorgt voor een grote variatie aan plantensoorten.
In de drogere stukken bos groeien in de kruidlaag dalkruid, bosanemoon en gewone salomonszegel. In de natte gedeelten komen dubbelloof, breedbladige wespenorchis en bosandoorn voor.
Een bijzondere plant in de elzenbroekbosjes is de koningsvaren. Dit is een beschermde varensoort die groeit op halfbeschaduwde plekken. De plant groeit langzaam, maar kan manshoog worden. Als de omstandigheden goed zijn, kan de koningsvaren meer dan een eeuw oud worden.

Ringslang

Dieren

Een van de meer bijzondere diersoorten die op het landgoed voorkomen is de ringslang. Het is een van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten.

De ringslang is zeldzaam en beschermd. De slang jaagt bij voorkeur in het water, vooral op kikkers. De ringslang heeft achter de kop twee gele vlekken, die soms als een ring in elkaar overlopen. De beet van de slang is niet giftig, maar pak hem niet op: hij spuit dan de stinkklieren in het achterlijf leeg. In het gebied zijn speciale broedhopen aangelegd waarin de slang kan overwinteren en eieren af kan zetten.

Boeijink Ratum Fauna Vleermuizen

Vleermuizen

Andere bijzondere dieren op landgoed Hoevelaken zijn vleermuissoorten als de ruige dwergvleermuis, dwergvleermuis en laatvlieger. Vleermuizen zijn net als de ringslang beschermde dieren.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Schimmelpennick
3871 AC Hoevelaken

Regio Veluwe – Gemeente Hoevelaken
Verworven 1967 – Oppervlakte 76 ha

Hondenlosloopgebied Hoevelaken

kaart Landgoed Hoevelaken

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Fietsen
  • Honden losloopplaats
  • Monumentaal gebouw

Geschiedenis

Hoevelaken is een oud landgoed. Ten zuiden van het tegenwoordige huis stond in de 15e eeuw een kasteel.

Dat oorspronkelijke kasteel werd in de 17e eeuw verwoest. Iets noordelijker werd daarna een nieuw huis gebouwd. Op diezelfde plek liet de toenmalige eigenaar in het begin van de 20e eeuw wéér een nieuw huis bouwen, naar ontwerp van architect M.A. van Nieukerken. Dat is het huidige huis Hoevelaken. Het omliggende landgoed werd in 1679 aangelegd, samen met het eerste huis. Het park werd aangelegd rond een lange centrale laan. Deze ‘middenlaan’ vormt nog steeds de spil van het landgoed.

Landschapsstijl

Vanaf de 19e eeuw zijn delen van het landgoed veranderd naar een meer romantische (Engelse) landschapsstijl. Er werden nieuwe vijverpartijen en slingerende paden aangelegd en een deel van de bomen aan de middenlaan werd gekapt. Het resultaat is ook vandaag nog een aantrekkelijk en afwisselend gebied, met veel verschillende soorten beplanting en een rijk dierenleven.

Wildernis

Het landgoed wordt in het noorden doorsneden door de weg Hoevelaken-Nijkerk. Het landschap ten noorden van deze weg is wat minder geciviliseerd. Het is de ‘wildernis’ waar men in de 19e eeuw een landschapspark graag in liet eindigen. In dit gebied ligt een slingervijver die in 1890 werd aangelegd. Andere bijzondere landschapselementen op het landgoed zijn een klein sterrenbos en bospercelen met rabatten. Dit zijn kunstmatige verhogingen om in drassig gebied bosgroei mogelijk te maken.

Wist u dat…

… het landgoed nu lager ligt dan vroeger? Dat komt door inklinking van het veen. In het midden van het landgoed ligt in de breedte een verhoging. Dit is een oude zandrug. Deze lag vroeger onder het veen, maar door inklinking van de omgeving is de wal langzaam bovengekomen. De eerste ontginningen van het veengebied rond Hoevelaken stammen uit het jaar 1000. Het ontginnen van smalle percelen veen langs lange rechte afwateringssloten heeft het typische ‘slagenlandschap’ opgeleverd.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.