Klooster Hulsbergen en Berghuizen

Klooster Hulsbergenbos
Klooster Hulsbergen kastanjes
Klooster Hulsbergen grote boom

Ontdek Klooster Hulsbergen en Berghuizen

Heuvelachtig bosgebied dat overgaat in de IJsseluiterwaarden met graslanden en kolken. Bij hoogwater lopen ook de lagere delen van het bos onder.

Clara Wilken boom takken

Waarom is dit natuurgebied bijzonder?

De combinatie van bos en uiterwaarden maakt dit gebied heel bijzonder. De lager gelegen delen vormen een fraaie uiterwaard met een oeverwal, zeldzaam voorkomende rivierduinen, dekzandruggen en kolken. Hogerop ligt bos dat vooral uit eik, beuk en grove den bestaat.

Steun ons dit natuurgebied te beheren

Natuur

Klooster Hulsbergen fuut

Dieren

Watervogels zoals fuut en weidevogels als grutto, tureluur en wulp broeden hier. In het bos leven onder meer zwarte, groene, grote bonte en kleine bonte specht.

Van december tot en met maart vinden we in de graslandgebieden veel overwinterende vogels, zoals kolgans, kleine zwaan, grote zaagbek, nonnetje en brilduiker. Ook de kerkuil en de steenuil komen in het gebied voor.

Boeijink Ratum Fauna Vleermuizen

Het bos

Het bos en directe omgeving is het leefgebied van vleermuizen, waaronder meervleermuis en watervleermuis, die boven water jagen.

In de weilanden liggen enkele visrijke kolken, waarvan de Zwarte Kolk de grootste is. Hierin komt onder andere de zeldzame kleine modderkruiper voor. De kolken zijn ook voor kikkers en padden en voor de vroege glazenmaker (een zeldzame libelle) van belang.

Klooster Hulsbergen speenkruid

Flora

De kruidenflora in het bos bestaat uit adelaarsvaren, valse salie, bleke zegge, nagelkruid, lelietje-van-dalen, salomonszegel, hondsdraf, speenkruid en bosaardbei. In deze graslanden komen ook waterkruiskruid en dotterbloem voor. Zwanenbloem komt voor in de moerasstroken rond de kolken. Op een sluismuurtje groeien vele muurplanten, waaronder muurvaren en steenbreekvaren.

Locatie & voorzieningen

Locatie

Kloosterweg 15
8191 JA Wapenveld

Regio Veluwe – Gemeente Heerde
Verworven 1936 – Oppervlakte 49 ha

Berghuizen kaart

Voorzieningen

  • Wandelen
  • Fietsen

Geschiedenis

Het gebied Hulsbergen wordt voor het eerst vermeld in 1370. Daarna werd er een klooster gevestigd, wat de naam verklaart. Kort na de Beeldenstorm hield het fraterhuis op te bestaan en werden bossen, dijken en gebouwen van Hulsbergen door hervormingsgezinden verwoest.

Het bezit van het Klooster Hulsbergen kwam uiteindelijk onder beheer van de Gelderse Rekenkamer. Zij verkochten de gronden geleidelijk aan vanaf 1735. Na de Franse tijd kwamen de percelen bij het oude fraterhuis in het bezit van de familie Daendels. Deze bracht ze in 1932 in publieke veiling.

Helaas had Geldersch Landschap niet voldoende middelen voor aankoop en het bos viel uiteen in tal van percelen, bedoeld voor villabouw. Vanaf 1936 kon, mede dankzij financiële steun en legaten van de dames E.J. Prins-Bok en H.M.J.Bok, alsnog een deel van het gebied worden verworven.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.