Eenmalige gift

Uw gift helpt ons de mooiste plekjes van Gelderland beschermen en behouden.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u dat eenvoudig regelen via uw eigen bank met iDEAL of een eenmalige machtiging.

Naar 'Geef een gift'

Het is ook mogelijk zelf een bedrag over te maken naar een van van de door u gekozen stichtingen onder vermelding van 'gift' en uw adres.

  • Geldersch Landschap & Kasteelen NL85 RABO 0303 9737 30
  • Stichting Het Geldersch Landschap NL38 RABO 0381 6062 95
  • Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen NL30 RABO 0381 6027 53
  • Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen NL85 RABO 0303 9737 30

Aan welke stichting u geeft, bepaalt of uw bijdrage terecht komt bij natuur, kastelen of projecten. Naar 'GLK als goed doel'.

U kunt natuurlijk ons ook steunen door donateur te worden.

Belastingvoordeel

Voor giften of donateursbijdragen geldt een drempel (1% van uw drempelinkomen). Het bedrag daarboven mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Voorbeeld:
Uw drempelinkomen is € 25.000. Het drempelbedrag is dan € 250 en het maximumbedrag € 2.500. Als u eenmalig € 400 schenkt aan GLK, dan mag u in totaal € 150 aftrekken (€ 400 minus € 250).

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u één van onderstaande rekenmodules gebruiken.

Rekenmodule Het Geldersch Landschap

Rekenmodule Geldersche Kasteelen

ANBI overzicht Geldersch Landschap & Kasteelen