Eenmalige gift

Uw gift helpt ons de mooiste plekjes van Gelderland beschermen en behouden.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u dat eenvoudig regelen via uw eigen bank met iDEAL of een eenmalige machtiging. Naar de webpagina Geef een gift.

Het is ook mogelijk zelf een bedrag over te maken naar een van van de door u gekozen stichtingen onder vermelding van 'gift' en uw adres.
Geldersch Landschap & Kasteelen NL85 RABO 0303 9737 30
Stichting Het Geldersch Landschap NL38 RABO 0381 6062 95
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen NL30 RABO 0381 6027 53
Stichting Steunfonds Geldersch Landschap & Kasteelen NL85 RABO 0303 9737 30

Aan welke stichting u geeft, bepaalt of uw bijdrage terecht komt bij natuur, kastelen of projecten. Naar de webpagina GLK als goed doel.

U kunt natuurlijk ons ook steunen door donateur te worden.

Belastingvoordeel

Voor giften of donateursbijdragen geldt een drempel (1% van uw drempelinkomen). Het bedrag daarboven mag u aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.

Voorbeeld:
Uw drempelinkomen is € 25.000. Het drempelbedrag is dan € 250 en het maximumbedrag € 2.500. Als u eenmalig € 400 schenkt aan GLK, dan mag u in totaal € 150 aftrekken (€ 400 minus € 250).

ANBI overzicht Geldersch Landschap & Kasteelen