Natuurherstel Tongerense Heide

Ecologisch gezien zijn de randen van de Veluwe erg aantrekkelijk. In het overgangsgebied van hoog naar laag en droog naar nat leven veel bijzondere planten en dieren, vooral waar grondwater aan de oppervlakte komt. De natuurgebieden Tongerense Heide en Wisselse Veen op de Noordoost-Veluwe zijn hiervan een mooi voorbeeld. GLK wil hier de biodiversiteit verder stimuleren door de aankoop en het herstel van het tussenliggende terrein, voorheen bekend als Het Hooge Zand.

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft in de omgeving van Emst (op de Noord-Veluwe tussen Vaassen en Epe) het merendeel van de terreinen in beheer, maar precies tussen Tongerense Heide en Wisselse Veen ontbrak een stuk bos dat jarenlang in particulier bezit was. Het goede nieuws is dat GLK afgelopen mei dit bosgebied heeft weten aan te kopen, in samenwerking met betrokken buren en met steun van gulle gevers. Een mooie kans om landschap geïntegreerd te ontwikkelen, waardoor zich één groot en gevarieerd natuurgebied kan vormen.

Helpt u ook mee?

Wisselse Veen

Bos met grote potentie

GLK heeft de ambitie om hier een gevarieerd en klimaatbestendig bos te laten ontstaan met in elk geval een breed scala aan loofbomen. De gevarieerde aanplant van bomen zal verschillende vogels trekken.
Op termijn willen we het aangekochte bosgedeelte ook toegankelijk maken voor publiek door wandelpaden aan te leggen en borden te plaatsen.

Financiƫle steun nodig

De aankoop van 35 hectare bos bij Emst is grotendeels mogelijk gemaakt door het Bert en Joos Mastenbroek Fonds, een anonieme schenkster en het Steunfonds. Maar daarmee zijn we er nog niet. Helpt u ook mee dit bos weer vitaal te maken?

 

Ja, ik help mee