Raden en commissies

Leden Raad van Toezicht

M.A.J. (Marja) van der Tas voorzitter
Woont in Heerde
Vennoot TasK4You, Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe, plaatsvervangend voorzitter commissie Milieueffectrapportage, plaatsvervangend voorzitter Ecologische Autoriteit, lid Raad van Commissarissen Kuiper Compagnons, lid adviescommissie Nationale Parken (min. LNV), voorzitter Bosch van Rosenthalstichting, lid Raad van Advies Stichting Natuurvolgend Bosbeheer en voorzitter jury Groene Icoonprojecten (provincie Gelderland).

mr. E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA vicevoorzitter
Woont in Gorssel
Jurist, bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner FutureFlow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Stichting Deventer Binnenstadsmanagement, lid RvC van de NV Centrumgarage Deventer.

M. (Mariëtte) Doornekamp
 tevens lid Financiële Audit Commissie GLK
Woont in Buren
CEO Deeptech EquityNL, voorzitter Raad van Commissarissen GGN Holding, bestuurder Stichting DHV Haskoning, bestuurder Stichting Aandelen Remeha, lid Raad van Advies Stichting Administratiekantoor Damen, lid Raad van Advies Sustainability Board ABN Amro MeesPierson, voorzitter bestuur Eumedion, lid Raad van Toezicht Amsterdam Sinfonietta.

drs. P.E. (Petra) Hielkema EMLE
tevens lid Financiële Audit Commissie GLK
Woont in Arnhem/Frankfurt
Voorzitter van de Europese Verzekerings- en Pensioen Autoriteit (EIOPA) in Frankfurt, lid van de Advisory Board of the International Center for Insurance Regulation (ICIR) at the Goethe University in Frankfurt, lid Advisory Board of the Florence School of Banking and Finance which is part of the European University Institute in Florence.

drs. R. (Ron) Stevens
 
Woont in Nijmegen
Commissaris Stichting Cultuur Zonder grenzen, voorzitter Stichting Stut, lid Raad van Toezicht Neos, Lid Raad van Toezicht Oud Burger Gasthuis (OBG) in Nijmegen, voorzitter energiecoörporatie Wind- en zonnepark Nijmegen (WPN).

mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff
Woont in Beuningen
Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster Nederland en bestuurder van de Kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, lid Executive Committee Europe on Global Geospatial Information Management of the United Nations, lid Raad van Toezicht stichting Zorgeloos Vastgoed.

Leden Raad van Advies

ir. A. (Annette) Augustijn voorzitter
Woont in Dieren
Opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Betuwe, het Watermuseum, Stichting Natuur en Milieu en voorzitter Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thans o.a. voorzitter van het Dutch Marine Energy Center en de stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in Midden Gelderland.

C.H. (Kees) van Baak
Woont in Nijkerk
Voormalig docent aardrijkskunde en inspecteur van het onderwijs, voormalig lid Provinciale Staten van Gelderland, voormalig lid gemeenteraad in Nijkerk, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijdende School, voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen, secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk.

dr. W. (Willem) Bijleveld
Woont in Loenen
Sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon/Omniversum, voorzitter Veluwe Alliantie, lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds en lid Raad van Toezicht Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

mr. M.L. (Michael) Dijkstra Taurel
Woont in Rijswijk
Directeur Globrands consultancy group, jurist Intellectueel Eigendom, Merkstrateeg en Naamgevingconsultant, lid Raad van Advies kunstmuseum Den Haag, directeur Faircooling evaporative cooling, voorzitter GNN Global Naming Network, lid Raad van Advies Whispp, Covestor bij Generous Minds, directeur pharmanaming.com.

ing. R.J.M. (Rob) Franken
Woont in Zwolle
Hoofd adviesgroep Water Management bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

P.A.G. (Patrick) Jansen
Woont in Wageningen
Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos.

A.C.M. (Lidy) Klein Holkenborg
Woont in Wilp
Zelfstandig projectmanager en teamcoach, voorzitter raad van advies Stichting IJssellandschap, Lid raad van aanbeveling stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, voormalig voorzitter stichting Behoud Dorpskerk Wilp en Jonge Meesters Wilp.

drs. A.H. (Ankie) van de Kruijs
Woont in Nijmegen
Historicus, programmamanager opleiden, trainen en simulatie bij de afdeling Innovatie van Koninklijke Landmacht.

barones E.A.C. (Emily) van Lynden
Woont in Nijmegen
Student Business Administration aan de Radboud Universiteit.

W.F. (Wouter) van Maanen
Woont in Houten
Geschiedkundige, voorzitter van het Triodos Bank Investment Office en senior productmanager Investments Triodos Bank.

mr. H.F. (Hilal) Mauer-Dogan
Woont in Arnhem
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht bij Dirkzwager legal & tax.

mr. H. (Harm) van Veldhuizen
Woont in Gorssel
Media- en communicatie expert, CEO bij Deventrade.

prof. dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven
Woont in Apeldoorn
Historica, eigenaar projectbureau Storia, bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

drs. R.J. (Reinder) van der Wal
Woont in Zwolle
Bioloog, voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied.

drs. G.J.H.G. (Sjors) Willems
Woont in Nijmegen
Plattelandsgeograaf, strategisch beleidsadviseur BrabantAdvies, voormalig secretaris Provinciale Raad van de Leefomgeving Noord-Brabant.

Leden Beheer Advies Commissie

prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora voorzitter
Woont in Wageningen
Emeritus-hoogleraar Ecologische Inrichting en beheer van Infrastructuur aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog/bioloog met veel natuurbeheergericht onderzoek.

dr. ir. R.J. (Rienk-Jan) Bijlsma
Woont in Duiven
Onderzoeker bij Wageningen University & Research met werkveld vegetatie-ontwikkeling, herstelecologie en historische ecologie. Lid van het OBN deskundigenteam Droog zandlandschap. Contactpersoon voor het Nationaal Bosreservatenprogramma. Nauw betrokken bij de implementatie van de habitatrichtlijn en de rapportage van Natura 2000 habitattypen.

dr. K.J. (Kees) Canters
Woont in Zwolle
Bioloog / milieukundige, zoogdierdeskundige, uiteenlopende bestuursfuncties (groen/sociaal), adviseur natuur en landschap, redacteur en onderzoeker.

drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel
Woont in Hoogland
Historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting In Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen.

ing. A.J. (Ton) Roelofs
Woont in Zutphen
Bouwkundig en Civiel ingenieur, eigenaar/directeur adviesbureau TRBouwadvies, voorheen directeur Bouwmanagement bij ABT in Velp, betrokken geweest als raadgevend ingenieur/projectmanager bij de restauratie-renovatie van o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Mauritshuis in Den Haag, Seminarie De Weijert (huidige Politieacademie) Apeldoorn, Museum De Fundatie Zwolle. Gastdocent Hogeschool Arnhem Nijmegen.

prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs
Woont in Cuijk, voormalig hoogleraar
Nu gastmedewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk adviseur bij onderzoekcentrum B-ware, gastmedewerker afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, leeropdracht Biogeochemie van Wetlands, lid Wetenschappelijke advies commissie van Natuurmonumenten, Beheer Advies Commissie Limburgs Landschap, POP 3 commissie Provincie Noord Brabant, Beheer commissie Volgermeer gemeente Amsterdam.

prof. dr. G.R. (Geert) de Snoo
Woont in Leiden, werkt in Wageningen
Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, hoogleraar Conservation Biology, Universiteit Leiden. Onderzoek naar natuur en milieukwaliteit in het landelijk gebied.

ing. J.G. (Jan) Streefkerk
Woont in Ede
Hydroloog, oud werknemer bij Staatsbosbeheer en projectleider en adviseur voor National Parks and Wildlife Services in Ierland. Betrokken bij beleid, onderzoek en beheer voor natte bos- en natuurterreinen in binnen- en buitenland over de periode 1974 – 2014.

dr. N.W. (Nico) Willemse
Woont in Brummen
Kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie.

Leden Vermogens Beheer Commissie

G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA voorzitter
Woont in Dieren
Registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., uitvoerend bestuurder en transitiemanager WTP bij Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen.

Erik Kemper
Woont in Nijmegen
Voormalig verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en treasury bij zorgverzekering Menzis
Nevenfunctie: lid RvC Windpark Nijmegen Betuwe BV

Menno Tamminga
Woont in Zutphen
Zelfstandig onderzoeker en schrijver. Heeft 38 jaar gewerkt in de financiële journalistiek (FD, NRC)

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.