Raden en commissies

Voorzitter Raad van Toezicht

M.A.J. (Marja) van der Tas
Woont in Heerde, oud burgemeester Steenwijkerland, oud wethouder Apeldoorn
Nevenfuncties: vennoot TASK4You, lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe, Commissie M.E.R.: plaatsvervangend voorzitter en penningmeester bestuur, lid Raad van Commissarissen Kuiper compagnons, lid Raad van Advies Stichting Natuurvolgend Bosbeheer, voorzitter jury Challenge Groene Icoonprojecten Provincie Gelderland, lid adviescommissie Nationale Parken ministerie van LNV en voorzitter Bosch van Rosenthal Stichting, plaatsvervangend voorzitter van de Ecologische Autoriteit Commissie.

Leden Raad van Toezicht

mr E.C.J. (Elsbeth) Boerboom MBA
Woont in Gorssel
Bestuurder beleggingsportefeuille in onroerend goed, partner FutureFlow organisatieadvies en coaching, bestuurslid Stichting Deventer Binnenstadsmanagement, lid RvC van de NV Centrumgarage Deventer, voormalig advocaat.
vicevoorzitter

M. (Mariëtte) Doornekamp 
Woont in Buren, Gelderland
CEO Deeptech EquityNL, voorzitter Raad van Commissarissen GGN Holding, bestuurder Stichting DHV Haskoning, bestuurder Stichting Aandelen Remeha (SAR), lid Raad van Advies Stichting Administratiekantoor Damen, lid Raad van Advies Sustainability Board ABN Amro MeesPierson, lid Raad van Toezicht Amsterdam Sinfonietta.
tevens lid Financiële Audit Commissie GLK

drs. P.E. (Petra) Hielkema EMLE

Woont in Arnhem/Frankfurt
Huidige functie is voorzitter van de Europese Verzekerings- en Pensioen Autoriteit (EIOPA) in Frankfurt. Lid van de Advisory Board of the International Center for Insurance Regulation (ICIR) at the Goethe University in Frankfurt, lid Advisory Board of the Florence School of Banking and Finance which is part of the European University Institute in Florence.
tevens lid Financiële Audit Commissie GLK

drs. R. (Ron) Stevens
 
Woont in Nijmegen
Voorzitter Amistad Nijmegen Masaya, bestuurslid Stichting Cultuur zonder grenzen, voorzitter Stichting Stut, lid Raad van Toezicht stichting Neos, organisatie voor beschermd wonen, opvang dak- en thuislozen en forensische zorg, voorzitter van Energiecoöperatie Wind- en Zonnepark Nijmegen.

mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff
Woont in Beuningen
Huidige functie is voorzitter Raad van Bestuur Kadaster Nederland en bestuurder van de Kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, lid Executive Committee Europe on Global Geospatial Information Management off the United Nations.

Voorzitter Raad van Advies

ir. A. (Annette) Augustijn
Woont in Dieren
Opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur (Wageningen), voorheen directeur bij Rijkswaterstaat, o.a. in Gelderland, oud-bestuurder van het Waterschap Watermuseum, Stichting Natuur en Milieu en vz. Gelderse Natuur en Milieufederatie. Thans o.a. voorzitter van het Dutch Marine Energy Center.

Leden Raad van Advies

C.H. (Kees) van Baak
Woont in Nijkerk
Voormalig docent aardrijkskunde en inspecteur van het onderwijs, voormalig lid Provinciale Staten van Gelderland, voormalig lid gemeenteraad in Nijkerk, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rijdende School, voorzitter Stichting Stoomgemaal Arkemheen, secretaris Stichting Weeshuis Nijkerk.

dr. W. (Willem) Bijleveld
Woont in Loenen
Sterrenkundige, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon/Omniversum, voorzitter Veluwe Alliantie en lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds.

mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel
Woont in Rijswijk
Directeur Globrands, jurist Intellectueel Eigendom, Merk- en Naamgeving-strateeg, Boardroom Consultant bij vele Nederlandse en internationale bedrijven.

ing. R.J.M. (Rob) Franken
Woont in Zwolle
Hoofd adviesgroep Water Management bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

P.A.G. (Patrick) Jansen
Woont in Wageningen
Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos.

A.C.M. (Lidy) Klein Holkenborg
Woont in Wilp
Zelfstandig projectmanager en teamcoach, voorzitter raad van advies Stichting IJssellandschap, Lid raad van aanbeveling stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, voormalig voorzitter stichting Behoud Dorpskerk Wilp en Jonge Meesters Wilp.

drs. A.H. (Ankie) van de Kruijs
Woont in Nijmegen
Historicus, manager Advies en Ondersteuning bij Talis.

barones E.A.C. (Emily) van Lynden
Woont in Nijmegen
Student Facilitair Management Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

W.F. (Wouter) van Maanen
Woont in Houten
Geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management.

mr. H.F. (Hilal) Mauer-Dogan
Woont in Arnhem
Advocaat aanbestedingsrecht en bouwrecht bij Dirkzwager legal & tax.

drs.ir. J.A. (Judith) Slagt

Woont in Radio Kootwijk
Natuurbeheerder, werkzaam bij ARK Natuurontwikkeling en promovendus aan Wageningen universiteit op het onderwerp ‘Rewilding Dutch forests’.

mr. H. (Harm) van Veldhuizen
Woont in Gorssel
Media- en communicatie expert, Sales- en Marketingmanager bij Deventrade.

prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven
Woont in Apeldoorn
Historica, eigenaar projectbureau Storia, bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

drs. R.J. (Reinder) van der Wal
Woont in Zwolle
Voormalig ambtenaar Ministerie LNV en accountmanager Dienst Landelijk Gebied.

drs. G.J.H.G. (Sjors) Willems
Woont in Nijmegen
Plattelandsgeograaf, secretaris Provinciale Raad van de Leefomgeving Noord-Brabant / strategisch beleidsadviseur BrabantAdvies.

Leden Beheer Advies Commissie

prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter)
Woont in Wageningen
Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek o.a. in uiterwaarden, droge en natte duingebieden, dijken en wegbermen. Oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit) en oud-lid van de Duin Advies Raad en van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap.

dr.ir. R.J. (Rienk-Jan) Bijlsma
Woont in Duiven
Onderzoeker bij Wageningen University & Research met werkveld vegetatie-ontwikkeling, herstelecologie en historische ecologie. Lid van het OBN deskundigenteam Droog zandlandschap. Contactpersoon voor het Nationaal Bosreservatenprogramma. Nauw betrokken bij de implementatie van de habitatrichtlijn en de rapportage van Natura 2000 habitattypen.

dr. K.J. (Kees) Canters
Woont in Zwolle
Bioloog / milieukundig onderzoeker; o.a. onderzoek naar nevenwerking bestrijdingsmiddelen, natuureffecten wegen & verkeer, mitigatie & compensatie natuurschade, groene planvorming, duurzaam bouwen; zoogdierenman; oud-lid Commissie m.e.r., oud-secretaris Zoogdiervereniging.

prof.dr. J.B. (Johan) de Haan
Woont in Ede
Senior conservator Paleis Het Loo, voorheen bijzonder hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Monumenten bij het Atelier Rijksbouwmeester Den Haag.

drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel
Woont in Hoogland
Historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting In Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen.

ing. A.J. (Ton) Roelofs
Woont in Zutphen
Bouwkundig en Civiel ingenieur, eigenaar/directeur adviesbureau TRBouwadvies, voorheen directeur Bouwmanagement bij ABT in Velp, betrokken geweest als raadgevend ingenieur/projectmanager bij de restauratie-renovatie van o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Mauritshuis in Den Haag, Seminarie De Weijert (huidige Politieacademie) Apeldoorn, Museum De Fundatie Zwolle. Gastdocent Hogeschool Arnhem Nijmegen.

prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs
Woont in Cuijk, voormalig hoogleraar
Nu gastmedewerker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk adviseur bij onderzoekcentrum B-ware, gastmedewerker afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie, leeropdracht Biogeochemie van Wetlands, lid Wetenschappelijke advies commissie van Natuurmonumenten, Beheer Advies Commissie Limburgs Landschap, POP 3 commissie Provincie Noord Brabant, Beheer commissie Volgermeer gemeente Amsterdam.

prof.dr. G.R. (Geert) de Snoo
Woont in Leiden, werkt in Wageningen
Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie, hoogleraar Conservation Biology, Universiteit Leiden. Onderzoek naar natuur en milieukwaliteit in het landelijk gebied.

ing. J.G. (Jan) Streefkerk
Woont in Ede
Hydroloog, oud werknemer bij Staatsbosbeheer en projectleider en adviseur voor National Parks and Wildlife Services in Ierland. Betrokken bij beleid, onderzoek en beheer voor natte bos- en natuurterreinen in binnen- en buitenland over de periode 1974 – 2014.

dr. N.W. (Nico) Willemse
Woont in Brummen
Kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie.

Leden Vermogens Beheer Commissie

H.C. (Hennie) Berends
Woont in Velp
Zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs.

Erik Kemper
Woont in Nijmegen
Bedrijfsleider van Sociale Onderneming Het Bakkerscafe, voormalig verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en treasury bij zorgverzekering Menzis
Nevenfunctie: lid RvC Windpark Nijmegen Betuwe BV

G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA
Woont in De Steeg
Registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., Transitiemanager Pensioenakkoord bij Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen.

Menno Tamminga
Woont in Zutphen
Zelfstandig onderzoeker en schrijver. Heeft 38 jaar gewerkt in de financiële journalistiek (FD, NRC) Nevenfunctie: Penningmeester schrijversvereniging “De Bezige Bij”

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

Bezoek een kasteel

De Gelderse kastelen zijn magische poorten, elk uniek door zijn ligging, bouwstijl en rijke geschiedenis. Ze vertellen je in geuren en kleuren hoe onze voorouders leefden, soms tot wel tot 700 jaar terug. Ook rondom elk kasteel is veel te zien en beleven. Ontdek ze allemaal!

Boek je tickets

Koop hier kaarten voor je kasteelbezoek of reserveer een kasteelactiviteit.

Sluit activiteiten
Geldersch Landschap en Kasteelen

De natuur in

Bezoek een natuurgebied of landgoed

Je vindt onze 161 natuurgebieden in elke uithoek van de provincie. We beheren bijna 12.000 hectare Gelderse natuur. Van de groene oase de Veluwe, het waterrijke Rivierengebied tot het coulissenlandschap van de Achterhoek. Laat je verrassen en ontdek de natuur bij jou in de buurt.

Kies een activiteit

Ontdek de Gelderse natuur op de manier die bij je past.