Vliegen met drones

Het vliegen met drones is aan regels gebonden. Geldersch Landschap & Kasteelen volgt hierbij de regelgeving die is opgesteld door de Rijksoverheid (zie rijksoverheid.nl/drones).

Omdat drones ongewenste verstoring teweeg kunnen brengen, is het vliegen met drones boven/bij onze bezittingen in beginsel niet toegestaan. In bepaalde individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken en toch toestemming worden verleend. U kunt een verzoek voor toestemming indienen bij de betreffende kasteelbeheerder of boswachter. Indien toestemming verleend wordt, zal er een schriftelijke overeenkomst met u worden afgesloten.

De contactgegevens van onze kasteelbeheerders en boswachters vindt u hier.